Asfaltering på flera vägsträckor 24-25 april 2024-04-12

Under onsdag 24 och torsdag 25 april sker flera arbeten med asfaltering på ön.

Dessa dagar behöver alla tänka på att ta extra god tid på sig, eftersom man behöver vänta tre timmar efter en väg asfalterats färdigt innan den används igen för gång- och cykeltrafik. Detta gäller även för elsparkcykel och skateboard. Tyngre fordon behöver vänta till nästa dag innan de körs på nyasfalterad väg.

Om det går – välj en annan väg. Om det inte är möjligt, gå eller led cykeln försiktigt i vägrenen bredvid den nyasfalterade vägen. Tänk på att asfalten är väldigt varm – 170 grader när den läggs – så akta fötter och tassar.

Inga fordon får köra i makadamen i vägrenen – detta förstör dräneringen som är lagd under.

Planerad arbetsordning

Med start kl. 07:30 på onsdagen asfalteras ett antal längre sträckor över hela vägbredden. Dessa är, i trolig ordningsföljd:

 • Skogsgapet från Sandviksdalen till Panneviksvägen
 • Husviksvägen från Ramsdalsvägen ut mot Husvik
 • Jydeklovan från Brattefjäll till korsningen Husefladen vid skolan – här kommer vägen att vara avstängd fem timmar efter asfaltering.
 • Vassdalsvägen från hamnen och 200 meter upp

Efter att dessa är klara kommer ett antal asfalteringar att göras vid grävda övergångar vid:

 • Dunderstigen på Vassdalsvägen
 • Flogenvägen 1
 • Vassdalsvägen 20
 • Vassdalskärr vid Nuddlavägen
 • Varpevägen nära nr 39 vid havet
 • Skedetvägen nr 8
 • Brattefjäll 18

Små jobb kommer även att göras vid Strussnäs, Haggårdsvägen och Ramsdalsvägen.

OBS: Denna ordningsföljd är en plan och kan ändras under arbetets gång av olika orsaker.

12 mars: Avstängt Skogsgapet nära Lönnskärsdamm 2024-03-11

Tisdag den 12 mars, från kl. 8 och sedan under hela dagen, är vägen helt avstängd på Skogsgapet strax efter korsningen Skogsgapet/Lönnskärsdamm.

Vägen är avgrävd på grund av dagvattenetablering.

Alla trafikanter behöver därför välja annan väg denna dag.

Kallelse till årsmöte i Brännö vägförening 2024 2024-03-03

Årsmötet för Brännö vägförening hålls på Brännögården söndag 17 mars 2024, kl.11:00.

Följande regler gäller för ombud med fullmakt:

 • Skriftlig fullmakt i original krävs. Fullmakten skall vara högst ett år gammal och det skall framgå vilken medlem och fastighet som fullmakten gäller.
 • Fullmakt för samtliga fastighetsägare krävs för att ombud får representera dessa vid årsmötet.

Samtliga handlingar till årsmötet, tillsammans med årsmötesprotokoll och handlingar från tidigare årsmöten, når du på följande sida: Årsmötesprotokoll och handlingar

Välkommen!

28 feb: Avstängt Skogsgapet/Sandviksdalen 2024-02-27

Onsdag 28 februari, från kl. 8 och sedan under hela dagen, är vägen helt avstängd första delen av Skogsgapet från korsningen Skogsgapet/Sandviksdalen.

Vägen är avgrävd på grund av pågående arbete för dagvatten och dränering.

Alla trafikanter behöver därför välja annan väg denna dag.

 

Vägarbete Skogsgapet 2024-02-22

Nu och fram till slutet av mars pågår vägarbete för dagvatten och dränering från korsningen Sandviksdalen/Skogsgapet och in cirka 100 meter på Skogsgapet.

Vänligen undvik sträckan dagtid och tänk på entreprenörens arbetsmiljö. Tack på förhand!

Information om årsmöte i Brännö vägförening 2024-02-12

Årsmötet för Brännö vägförening hålls i Brännögården söndag 17 mars 2023, kl.11:00.

Kallelse och samtliga handlingar till årsmötet läggs upp på vägföreningens hemsida senast två veckor före årsmötet, söndag 3 mars.

Skedetvägen avstängd 9 februari 2024-02-08

Från kl. 08:00 fredag 9 februari är Skedetvägen, sträckan mellan Husviksvägen och Husefladen, helt avstängd. Detta på grund av vägarbete under dagen, då Kretslopp och vatten åtgärdar en vattenläcka.

Start 9 januari: vägarbete Nuddlavägen 2024-01-08

Tisdag 9 januari och två veckor framåt pågår vägarbete på Nuddlavägen nr 5-9.  Under denna tid är det svårt att passera på vägen dagtid – vänligen välj annan färdväg.

Dags att skriva motion till vägföreningen! 2023-12-21

17 mars är det dags för årsmöte i Brännö vägförening. Till årsmötet kan du som är medlem i föreningen ge förslag som berör föreningens verksamhet. Sådana motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.

Styrelsen besvarar motionerna skriftligt. Motioner och svar ingår i årsmöteshandlingarna, som publiceras på hemsidan senast 14 dagar före årsmötet.

Skicka in din motion via föreningens digitala brevlåda på hemsidan.

Hur du skriver en tydlig motion

 • Motionen ska bara behandla ett ämne. Den som vill ta upp fler ämnen skriver en motion om var sak.
 • Skriv en tydlig rubrik som talar om vad motionen handlar om.
 • Inled med en bakgrund till frågan.
 • Om det finns konkreta fall att hänvisa till – beskriv dem.
 • Sammanfatta förslagen i en eller flera korta ”att-satser”. Formulera ”att-satsen” noga, för att göra det så tydligt som möjligt vad du vill att det ska fattas beslut om.
 • Skriv under motionen med namn och telefonnummer.

Välkommen med dina förslag och synpunkter!

Byte av belysningsstolpar under november och december 2023-11-12

Måndagen den 13 november kl. 10:40 börjar arbete med att byta belysningsstolpar på flera vägar på ön. Arbetet kommer att pågå under en månad framåt.

Berörda vägar:

 • Vassdalsvägen från Nuddlavägen mot hamnen
 • Ramsdalsvägen
 • Husviksvägen, sista delen mot Brännö brygga

Arbetet kan medföra tillfälliga hinder att passera, men entreprenören kommer lotsa förbi vid behov.

Vägarbete Jydeklovan under oktober 2023-10-02

Torsdagen den 5 oktober börjar arbetet med att etablera dränerings- och dagvattenrör samt makadam i diket vid skolan utmed Jydeklovan. Därefter startar dräneringsarbetet på Jydeklovans södra sida.

Arbetet kommer troligen att pågå under hela oktober månad.

Av säkerhets- och arbetsmiljöskäl kommer Jydeklovan att vara avstängd dagtid. Vänligen välj annan färdväg.

Läs mer om dagvatten på Brännö vägförenings hemsida: Dagvatten – Brännö vägförening (brannovagforening.se)

14 sep: Vägarbete Faggeliden 2023-09-13

Torsdag 14 september pågår vägarbete på sträckan mellan Vassdalsvägen 1B och Faggeliden 1.

Dränering etableras i vägområdet på östra sidan av vägen.

Vänligen välj annan färdväg under dagen. Tack för förståelsen!

Klippning längs vägkanter vecka 27 2023-06-29

Varje år klipps grönskan på alla vägar som har dikes- och gräskanter. Nu är det dags igen – klippningen blir av under vecka 27.

För att komma åt att klippa effektivt, och för att undvika skador på arbetsredskap, är det viktigt att diket eller vägrenen inte blockeras på något sätt. Därför ber vi alla att se till att ta bort eventuella hinder som står utanför ditt hus.

Tack på förhand!

Green Team klipper Brännös grönska 2023-06-28

Vägföreningens sommarjobbande ungdomar i Green Team är nu i full gång för säsong 2023.

De kommer under juli månad att:

 • säkra sikten i korsningar.
 • bekämpa utstickande grönska från obebyggda tomter.
 • lämna påminnelser till fastighetsägare om grönska behöver klippas eller saker tas bort från väg eller vägren.
 • sopa upp krossat glas från vägen.

OBS: containern vid Brännögården är endast till för grönska som Green Team samlar ihop. Var vänlig att inte slänga något annat i containern, så håller vi våra ungdomars arbetsmiljö säker och får plats med så mycket grönska som möjligt.

Tack för er förståelse och samarbete!

20 juni: vägarbete Galterövägen 2023-06-18

Tisdag 20 juni pågår vägarbete på Galterövägen från kl. 08:00. Under dagen lagas håligheter på ett flertal ställen utmed vägen.

För att passera säkert – ge dig tillkänna och skapa ögonkontakt med entreprenören.

Asfaltering måndag 15 maj 2023-05-11

Måndag 15 maj kl. 10:00-16:00 sker asfaltering på ett flertal ställen på ön i Kretslopp och vattens och Stadsförvaltningens regi:

 • Lastkajen Rödsten (cirka kl. 13:00-16:00)
 • Ovanför nybyggda husen i Faggeliden – välj vägen runt ängen via Kvigvallen om du ska till Rödsten
 • Varpevägen 48
 • Gåseklovan (kyrkan)
 • Ottos väg/Husviksvägen vid elstationen
 • Korsningen Sandviksdalen/Sundtången

Torktid för asfalten är cirka en timme.

Kallelse till årsmöte i Brännö vägförening 2023 2023-03-05

Årsmötet för Brännö vägförening hålls på Brännögården söndag 19 mars 2023, kl.11:00.

Följande regler gäller för ombud med fullmakt:

 • Skriftlig fullmakt i original krävs. Fullmakten skall vara högst ett år gammal och det skall framgå vilken medlem och fastighet som fullmakten gäller.
 • Fullmakt för samtliga fastighetsägare krävs för att ombud får representera dessa vid årsmötet.

Samtliga handlingar till årsmötet, tillsammans med årsmötesprotokoll och handlingar från tidigare årsmöten, når du på följande sida: Årsmötesprotokoll och handlingar

Välkommen!

Jan-feb: vägarbete Skogsgapet 2023-01-12

Med start 18 januari och februari ut kommer vägarbete pågå sträckan Skogsgapet 60-84.  Arbetet består i nedläggning av dagvatten- och dräneringsrör på östra sidan mellan Åreskiftet och Lönnskärsdammsvägen.

Under arbetet kommer det vara svårframkomligt – vänligen undvik sträckan om möjligt.

Om det är nödvändigt att passera, be entreprenörerna om hjälp.

Dags att skriva motion till vägföreningen! 2022-12-29

19 mars är det dags för årsmöte i Brännö vägförening. Till årsmötet kan du som är medlem i föreningen ge förslag som berör föreningens verksamhet. Sådana motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.

Styrelsen besvarar motionerna skriftligt. Motioner och svar ingår i årsmöteshandlingarna, som publiceras på hemsidan senast 14 dagar före årsmötet.

Skicka in din motion via föreningens digitala brevlåda på hemsidan.

Hur du skriver en tydlig motion

 • Motionen ska bara behandla ett ämne. Den som vill ta upp fler ämnen skriver en motion om var sak.
 • Skriv en tydlig rubrik som talar om vad motionen handlar om.
 • Inled med en bakgrund till frågan.
 • Om det finns konkreta fall att hänvisa till – beskriv dem.
 • Sammanfatta förslagen i en eller flera korta ”att-satser”. Formulera ”att-satsen” noga, för att göra det så tydligt som möjligt vad du vill att det ska fattas beslut om.
 • Skriv under motionen med namn och telefonnummer.

Välkommen med dina förslag och synpunkter!

Förslag till utformning av avgift för onormalt vägslitage 2022-12-28

Vid Brännö vägförenings årsmöte 2022 fick styrelsen i uppgift av medlemmarna att se över de särskilda avgifterna för onormalt vägslitage, det vill säga den avgift som vägföreningen tar ut vid nybyggnation eller tillbyggnad på 30 kvadratmeter eller större. Ett förslag på ny avgift skulle tas fram, presenteras för medlemmarna och beslutas vid årsmötet 2023.

Denna text beskriver styrelsens förslag till medlemmarna om en ny utformning av slitageavgiften.

Bakgrund
Slitageavgiften baseras på anläggningslagen (1973:1149) paragraf 48 a:

Om en fastighet som deltar i en gemensamhetsanläggning som avser väg tillfälligt använder anläggningen i väsentligt större omfattning än som får anses svara mot fastighetens andelstal för driftkostnaderna, är fastighetens ägare skyldig att till samfälligheten utge skälig ersättning för de kostnader som uppkommer till följd av den ändrade användningen.

Den vanligaste orsaken till onormalt vägslitage på Brännö är materialtransporter vid byggnationsarbete. Vid årsmötet 2008 beslutade medlemmarna att ta ut en avgift på 10 000 kronor för att kompensera för det onormala slitaget i samband med nybyggnation. Avgiften höjdes vid årsmötet 2019 till 20 000 kronor och breddades till att omfatta tillbyggnader på 30 kvadratmeter eller mer.

Tyvärr var avgiften inte utformad på bästa möjliga sätt, speciellt med tanke på att den nu omfattar också tillbyggnader. Samma kostnadsnivå gäller idag för samtliga byggnationer större än 30 kvadratmeter, oavsett omfattningen på byggnationsarbetet och den resulterande mängden vägtransporter.

Avgiften gäller inte heller vid stora markarbeten som inte omfattar husbyggnation, till exempel vid transporter av stora mängder sprängsten, massor, material till stödmurar med mera – något som har förekommit på Brännö under senare år.

Arbetet med avgiftsförslaget
Styrelsen har arbetat med målsättningen att utforma en avgift som kan genomföras i praktiken, som är lätt att förstå och som är så rättvis som möjligt. Olika sätt att ta betalt har bedömts och jämförelser har gjorts med hur andra vägföreningar har utformat sina avgifter för onormalt slitage. För att säkerställa att förslaget var rimligt utifrån förutsättningarna på Brännö, diskuterade styrelsen olika möjligheter med en konsult från Riksförbundet Enskilda Vägar.

Förslag om slitageavgift
Styrelsen föreslår att medlemmarna beslutar om följande modell för slitageavgift:

Slitageersättning för tillbyggnad och nybyggnation
Byggyta Ersättning  Kommentar
Under 25 kvm 0 kr Ej avgiftsbelagd. Anses som normalt slitage, ingår i     vägavgiften.
Från 25 till 40 kvm 10 000 kr Mindre avgift för de minsta tillbyggnaderna/  nybyggnationerna.
Från 40 till 80 kvm 20 000 kr Mellannivå för lite större tillbyggnader eller mindre hus
Från 80 kvm och större 30 000 kr Större avgift för fullskaliga hus.

Förutom avgift för tillbyggnad och nybyggnation föreslår styrelsen att slitageavgiften breddas till att även omfatta större markarbeten enligt följande:

Slitageersättning för markarbete som orsakar tunga vägtransporter
Vägtransporter Ersättning Kommentar
Under 10 ton 0 kr Ej avgiftsbelagd. Anses som normalt slitage, ingår i vägavgiften.
Från 10 till 50 ton 10 000 kr Samma avgiftsnivåer som för tillbyggnad och nybyggnation.
Från 50 till 100 ton 20 000 kr
Från 100 ton och mer 30 000 kr

Förklaring till avgiftsmodellen
Slitageavgiften för tillbyggnad och nybyggnation bygger på några avgiftsnivåer som ökar i proportion med byggytan. Kalkylen baseras på byggyta, eftersom det framförallt är den som avgör mängden material som transporteras till och från arbetsplatsen.

Byggteknik påverkar också transportvikterna, men kalkylen skulle bli avsevärt mer komplicerad om den tog hänsyn till olika byggtekniska lösningar och risken skulle öka att kalkylen slår fel. Det måste vara enkelt att förstå och att beräkna vilken slitageavgift som gäller – därför baseras kalkylen enbart på byggyta.

Däremot görs undantag om en avsevärd mängd byggmaterial flygs in och därmed inte belastar Brännös vägar. Då görs en bedömning av andelen transporter som går via helikopter och vilka vägtransporter som kvarstår. Slitageavgiften reduceras utifrån denna bedömning.

Stora markarbeten ger också upphov till tunga vägtransporter som orsakar onormalt vägslitage. Därför omfattar förslaget även en avgift för markarbeten. Vikten av materialet uppskattas utifrån volymen som transporteras till eller från arbetsplatsen. Däremot utgår ingen avgift om materialet, till exempel sprängsten eller massor, kommer från och stannar kvar på fastigheten.

Exempel 1: För en nybyggnation på 60 kvadratmeter, med ett markarbete som orsakar vägtransport för att forsla bort sprängsten på 30 ton, blir avgiften 30 000 kronor (20 000 för byggnation + 10 000 för transport orsakad av markarbetet).

Exempel 2: För en tillbyggnad på 25 kvadratmeter, där markarbetet orsakar vägtransporter för under 10 ton, blir avgiften 10 000 kronor (10 000 för byggnation + 0 för transport orsakad av markarbetet)

Hantering av avgiften
Det är alltid bättre att förebygga vägslitage så långt som det går, genom att anpassa vägtransporter efter de förutsättningar som gäller på Brännö. Därför arbetar styrelsen med att komma i kontakt med byggherrar innan byggnations- eller markarbetet påbörjas.

Styrelsen och byggherren bokar ett rådgivningsmöte där byggtransporter planeras, vägens aktuella skick dokumenteras och det bestäms vilken slitageavgift som gäller. Har styrelsen inte lyckats med att komma i kontakt med byggherren före byggnationen har påbörjats, besöker representanter för styrelsen byggplatsen och byggytan uppskattas i efterhand.

Slitageavgiften faktureras när byggnationen är klar utvändigt.

30 nov och 1 dec: vägarbete Långejorden 2022-11-20

30 november och 1 december lägger Vattenfall ner kabel vid Långejorden till Concreos lägenhetsbygge.

Kabeln läggs i vägrenen, men det kan bli sämre framkomlighet dessa dagar.

Vägarbete – etablering av stödkanter 2022-11-20

Med start vecka 47 och några veckor framåt kommer stödkanter att etableras på vägar där ny asfalt är lagd.

Arbetet görs på följande vägar, med start på de mindre vägarna:

 • Lönndal
 • Nuddlavägen
 • Ändlyckan
 • Faggeliden
 • Tollebacksvägen
 • Husviksvägen
 • Ramsdalsvägen

Tänk på att ta bort privata saker från vägrenen och att klippa utstickande grönska. Tack på förhand!

 

16 nov: Avstängd väg Faggeliden kl 11-14 2022-11-16

Onsdag 16 november är Faggeliden avstängd mellan klockan 11-14.

OBS: även strömmen stängs av under denna tid.

Anledningen är att Ellevio byter transformatorstation.

1-3 nov: Vägarbeten med fräsning och asfaltering 2022-10-28

Under tisdag 1 november till och med torsdag 3 november pågår vägarbeten med fräsning, justering och asfaltering på flera platser på ön:

 • Brännö Rödsten kabelschakter, samt yta för taxi
 • Korsningen Mansdalsstigen/Nuddlavägen
 • Ändlyckan
 • Vassdalsvägen 4, VA-schakt
 • Dunderstigen 2, VA-schakt 2 m2
 • Lönndalsvägen 6 fram till Husviksvägen.
 • Husviksvägen 75-90
 • Vattentornsbacken kabelschakt (Husviksvägen 114)
 • Ramsdalsvägens södra del

Arbetet på Brännö startar från söder.

OBS! Tänk på att vägarbetena medför höga frästa kanter och varm asfalt.

26/9: Vägarbete Vassdalsvägen och Dunderstigen 2022-09-23

Måndag 26 september kommer Kretslopp och vatten att utföra två arbeten på ön:

 • Cirka 07:00 åtgärdar de en avstängningsventil på Dunderstigen 2.
 • Cirka 08:30 ska de åtgärda en vattenläcka på Vassdalsvägen 4, något som troligen påverkar hela vägbredden under dagen.

Vänligen planera färdväg i god tid.

19 september: transport av paviljonger till hemtjänsten 2022-09-14

Måndagen 19 september cirka 10:30 anländer till Rödsten fyra paviljonger, som är till för hemtjänstens personal.

De stora och långa modulerna körs på lastbil en efter en under några timmars tid upp till Brännö skola (nära helikopterplattan), där kommunen har mark och temporärt bygglov.

Körväg: Rödstensvägen-Långejorden-Kvigvallen-Skedetvägen-Husefladen.

Vänligen planera er färdväg i tid.

24-25 augusti: asfaltering fortsätter 2022-08-22

Under onsdag 24:e och torsdag 25:e augusti från kl. 07:30 asfalterar Ellevio/Kraftringen på följande platser på ön:

 • Lönndalsvägen
 • Lökholmsstigen
 • Del av Tollebacksvägen, lappningar
 • Långejorden, två schakter vid ”lägenhetsbygget”

OBS! Tänk på att asfalten är så varm som 170 grader.

Vänligen planera färdväg och starta i tid dessa dagar.

Asfaltering 17-18 augusti 2022-08-15

Under onsdag 17:e och torsdag 18:e augusti pågår arbete med asfaltering och fräsning på följande platser på ön:

 • Nuddlavägen
 • Faggeliden
 • Lökholmsstigen
 • Flogenvägen, två lappningar
 • Skogsgapet 11, cirka 40 meter
Karta över vägar på Brännö

Arbete med fräsning och asfaltering sker vid rödmarkering på denna karta.

Arbetet sker i Ellevio/Kraftringens regi.

OBS! Se upp för vassa kanter i schakt och tänk på att asfalten kan vara så varm som 170 grader.

Vänligen planera färdväg och starta i tid dessa dagar.

Asfaltering Bönekällan och Husviksvägen 14 juli 2022-07-11

Torsdag 14 juli slutförs arbetet med asfaltering av Bönekällan samt Husviksvägen, från Langegården till cirka 200 meter efter Bönekällan.

Arbetet börjar senast klockan 08:00 och tar sedan ett par timmar.

Om möjligt. Gå och cykla via Kärleksstigen på förmiddagen alternativt använd vägrenen med stor försiktighet.

OBS: Akta bara barnfötter och hundtassar för varm asfalt!

Vägarbetet utförs av Ellevio och Kraftringen.

Husviksvägen – se upp för vassa kanter 2022-07-07

Efter dagens fräsning inför asfaltering på Husviksvägen finns vassa kanter mitt på vägbanan på ett flertal ställen från värdshuset ner mot Husvik.

Arbetet med asfaltering på Husviksvägen och Bönekällan görs färdigt vecka 28.

Asfaltering Husviksvägen och Bönekällan tor 7 juli 2022-07-04

Torsdag 7 Juli har Ellevios underleverantör fått tid på färjan att åka till Brännö för fräsning och asfaltering av Husviksvägen och Bönekällan. De börjar redan kl.06:30 för att hinna bli klar innan i god tid före dansen på kvällen. Vi räknar att de är klara ca kl.15:00 och torktiden ligger på ungefär 2 timmar.

Under dagen blir det svårframkomligt och vi rekommenderar att du undviker område om du inte har ett viktigt ärende dit.

Klippning av vägkanter vecka 26 2022-06-27

Varje år klipps grönskan på alla vägar som har dikes- och gräskanter. Nu är det dags igen – klippningen blir av nu under vecka 26.

För att komma åt att klippa effektivt, och för att undvika skador på arbetsredskap, är det viktigt att diket eller vägrenen inte blockeras på något sätt. Därför ber vi alla att se till att ta bort eventuella hinder som står utanför ditt hus.

Tack på förhand!

Vägarbete vid Husvik 20 – 22 juni 2022-06-18

Det kommer det bli svårframkomligt på Husviksvägen i närheten av Husvik under dagtid  från 20 till och med 22 juni. Detta beror på att Kraftringen justerar inför asfaltering av Husviksvägen

Datum kan förändras – i så fall lägger vi upp en uppdatering på hemsidan.

OBS! 25 maj: Vägarbete korsningen Skogsgapet/Lönnskärsdamm 2022-05-24

Onsdag 25 maj mellan cirka 09:45-14:00 kommer korsningen Skogsgapet/Lönnskärsdamm asfalteras efter kabelnedläggning av Ellevio.

Även några m2 invid Brännögården asfalteras under denna tid.

Torktid efter asfaltering är två timmar.

Planera gärna restider i god tid och välj alternativ väg.

Vägarbete Skogsgapet / Lönnskärsdamm / Södra Åreskiftet 16–18 maj 2022-05-04

Med start 16 maj kl. 08:45 till onsdag 18 maj kl. 15 pågår grävarbeten vid korsningen Skogsgapet/Lönnskärsdamm, på Lönnskärsdammsvägen samt cirka 50 meter in på Södra Åreskiftet. Detta gör vägen svårframkomlig.

18 maj kl. 10:30–13:30 är backen vid Södra Åreskiftet mycket svårframkomlig på grund av arbete med kranbil.

Orsaken till vägarbetet är att Ellevio genomför kabelarbete samt etablering av ny transformatorstation.

Gående, cyklar och mopeder kan färdas via Sundtången, samt att boende lotsas vid behov.

OBS! Tider och datum kan ändras.

Asfaltering 9 maj med förarbete 6 maj 2022-05-03

Måndag 9 maj sker asfaltering på flera ställen på ön. OBS att nedanstående är cirkatider, även reservation för ändring av plats och turordning:

08:30: Kärleksstigen, 20 meter.

09:00: Nära Brännögårdens entré, tre kvadratmeter.

09:30: Hela Haggårdsvägen. Här kommer arbetet ta några timmar. Boende lotsas förbi vid behov, men fördel om det går att undvika all trafik under arbetet.

Efter asfalteringen dröjer det 30–60 minuter innan vägen kan belastas igen.

Planera gärna restider och vägval i god tid.

Vägarbetena med asfaltering förarbetas fredagen 6 maj med fräsning och grusning. Var vaksam för kanter.

Husviksvägen avstängd vid Husvik 25/4 – 29/4 2022-04-25

Vägarbetet vid Husvik förlängs. Husviksvägen är  fortsatt avstängd för trafik vid Husvik från 25 april till 29 april. Välj om möjligt Brännö Rödsten vid färd till och från Brännö.

Avstängningen beror på Ellevios arbete med kabelnedläggning i vägen.

Husviksvägen avstängd 20/4 – 24/4 2022-04-20

Från 20 till 24 april stängs Husviksvägen av för trafik vid Husvik.

Avstängningen beror på att Ellevio etablerar elkabel i vägen. Gående ska kunna passera med försiktighet.

Årsmötesprotokoll 2022 2022-04-04

Protokollet för årsmötet 2022 är nu upplagt på hemsidan tillsammans med underlag till mötet. Du hittar den här tillsammans med tidigare års handlingar.

Avstängning vid korsningen Faggeliden – Rödstensvägen 28 – 29 mars 2022-03-22

Korsnngen vid Faggeliden och Rödstensvägen stängs av helt 28 och 29 mars under dagtid, från kl.09 till kl.18. Detta på grund av att Ellevio lägger ner kabel i vägområdet.

Vi ber alla trafikanter att planera för detta i god tid och nyttja alternativ väg.

Begränsad framkomst Skogsgapet 14 mars tom juni 2022-03-11
Med start 14 mars startas etapp två av upprustningen av Skogsgapet. Dränering läggs ner på både sidor av vägen från Lönnskärsdamm till Åreskiftet. Projektet beräknas pågår fram till juni, med en eventuell fortsättning i höst.
Under projekttiden gäller begränsad framkost på Skogsgapet och styrelsen ber alla trafikanter att nyttja alternativ väg i den mån att det går och visa hänsyn om den berörda sträckan måste trafikeras.
Begränsad framkomlighet Sandviksdalen 16 mars 2022-03-10

Onsdag 16 mars mellan kl.7:30 och 14:00 byter Ellevio / Kraftringen transformator på Sandviksdalen.

Det innebär en stor påverkan av framkomlighet med helt stopp för fordon. Välj annan väg under dessa timmar.

Begränsad framkomlighet Ändlyckan-Haggårdsvägen 9 mars 2022-03-08

9 mars mellan kl.7:30 och 14:00 byter Ellevio / Kraftringen transformator vid korsningen Ändlyckan och Haggårdsvägen.

Det innebär en stor påverkan av framkomlighet med helt stopp för fordon. Välj annan väg under dessa timmar.

Kallelse till årsmöte kl.11:00 söndag 20 mars 2022 2022-03-06

Ordinarie årsmötet hålls vid Brännögården söndag 20 mars kl.11:00.

Följande regler gäller för ombud med fullmakt:

 • Skriftlig fullmakt i original krävs. Fullmakten skall vara högst ett år gammal och det skall framgå vilken medlem och fastighet som fullmakten gäller.
 • Fullmakt för samtliga fastighetsägare krävs för att ombud får representera dessa vid årsmötet.

Samtliga handlingar till årsmötet hittar du här.

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Styrelsen Brännö vägförening

Årsmöte 20 mars 2022-02-14

Brännö vägförening bjuder in medlemmarna till ordinarie årsmöte på Brännögården alternativt dansbanan söndagen den 20 mars 2022, kl. 11.00. Slutgiltigt beslut om plats meddelas i samband med kallelsen.

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande och frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och årsredovisning.
 5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Inkomna motioner och framställningar till styrelsen.
 7. Beslut om arvoden för styrelse och revisorer för år 2022.
 8. Förslag till arbetsplan, utgifts- och inkomststat, debiteringslängd samt beslut om årets uttaxering.
 9. Val av styrelse och styrelseordförande.
 10. Val av revisor och
 11. Val av valberedning.
 12. Övriga frågor.
 13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt för medlemmarna.
 14. Avslutning.

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga för våra medlemmar på föreningens hemsida och digitala tavlan senast söndagen den 6 mars 2022.

Motioner till årsmötet 2022-01-23

Du som är medlem i Brännö vägförening kan väcka förslag som berör föreningens verksamhet. Sådana motioner ska vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.  Styrelsen besvarar motionerna skriftligt. Detta anslås i årsmöteshandlingarna som publiceras på hemsidan senast 14 dagar före årsmötet.

Skicka in din motion till ordförande, sekreterare eller via föreningens digitala brevlåda på hemsidan. Kontaktuppgifter till ordförande och sekreterare hittar du här. Vi ser fram emot många förslag och synpunkter.

Kom gärna därefter på årsmötet. Tid och plats annonseras så snart som dessa är fastställda. Du är jättevälkommen!

Vägarbete korsningen 12 jan Skogsgapet-Lönnskärsdamm 2022-01-10

Vägarbete planeras i korsningen Skogsgapet-Lönnskärsdamm. Arbetet påbörjas 12 jan och beräknas pågår fram till och med 19 jan. Framkomligt med försiktighet.

Fotgängare – om möjligt välj väg Sundtången till Södra Åreskiftet.

Tack för förståelsen, ursäkta olägenheten!

Trafikstopp Skogsgapet 15 dec Sandvikdalen-Lönnskärsdamm 2021-12-14

Trafikstopp hela dagen för att arbete måste utföras på Skogsgapet från Sandviksdalen fram till korsningens västra del av Lönnskärsdamm.

Man kan dock passera från Skedetvägen/Kvigvallen (Ängen) in på
Skogsgapet till korsningens östra del av Lönnskärsdamm.

Fräsning av asfalt 13 – 16 dec 2021-12-13

Fräsning av asfalt kommer att ske på många ställen med vassa kanter som följd. Arbetet genomförs i i Ellevios/Kretslopps regi och pågår från 13 till 16 december. På onsdag 15 december kommer det troligen att asfalteras.

Var speciellt försiktig när du färdas på ön dessa dagar!

Vägarbete Lönnskärsdamm / Skogsgapet från 8 / 11 2021-11-10

Med byggstart 8 november kommer vägen i närområdet vid korsningen mellan Lönnskärsdamm och Skogsgapet att dräneras och uppdateras. Sträckan skall hållas framkomlig under arbetets gång. Vi hoppas på en förståelse för ev olägenheter.

Styrelsen Brännö vägförening

Faggeliden avstängd för genomfart måndag 6/9 2021-09-05

Boende i Faggeliden lotsas förbi, övriga vänligen kör runt. Var vänlig och beräkna er färdtid till båten.

Ellevio/Kraftringen har startat arbetet med att lägga elektricitet-luftledningarna ut med vägen på större delen av ön ner i vägområdet. Detta kommer att pågå en längre tid. De försöker att sluta schakterna fortast möjligt.

Luftledningarna grävs ner i backen 2021-08-25

På större delen av ön har Ellevio/Kraftringen startat arbetet med att gräva ner luftledningarna för elektricitet. De försöker att sluta schakterna fortast möjligt.

Arbetet kommer att pågå en längre tid. Var vänliga och beräkna er färdtid till båten.

Farthindret på Kvigvallen tas bort tillfälligt 2021-07-06

Efter några dagars utvärderande har styreslen nu sett att farthindret på Kvigvallen inte är optimalt utformade för förutsättningarna på Brännö. Det fungerar fint för tyngre fordon med bra fjädring men sämre för cyklar, flakmopeder, traktorer mm. Därför väljer styrelsen att ta bort hindret tillfälligt men kommer att söka efter ett nytt hinder som är bättre anpassat för dessa fordon. Vi återkommer när det är dags att installera nya farthinder.

Farthinder installeras 2/7 2021-06-23

Vägföreningen får ofta höra att hastighetsbegränsningen på 20 km i timmen efterlevs dåligt och att hastighetssänkande åtgärder efterlyses. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att sätta upp farthinder på prov. Farthindren består av låga vägbulor som är gjorda av specialgummi och som sjunker ihop när man kör över dem sakta.

Hindren är flyttbara men kommer initialt att placeras på två olika platser längs Kvigvallen och på Faggeliden ovanför Rödstensvägen. Den exakta placeringen kommer att väljas noggrant ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, med speciell hänsyn tagen till belysningen i området. Sidomarkeringar kommer också att sättas upp för att dra uppmärksamhet till hindren. Även om det är ljust ute under sommarmånaderna uppmanar vi dig att utrusta cyklar, mopeder och andra fordon med bra belysning, något som blir ännu viktigare när dagarna börjar bli kortare igen framåt hösten.

Farthindren kommer sättas upp redan fredagen den 2/7.

Klippning av vägkanter 2021-06-14

Den 15 juni är det dags för våra vägar att få en sommarklippning. Klippning av vägkanter kommer ske på samtliga vägar under dagen.

Viktigt att vägarna hålls fria så vi kommer åt att klippa effektivt och skyddar arbetsredskapet från skador. Förvara saker på tomten!

Begränsad framkomlighet Skogsgapet v.22 2021-05-26

Cleanpipe kommer att utföra underhållsarbete i form av rensning och inspektion av dagvattenbrunnar och rör i marken längs Skogsgapet. Detta medför viss begränsning av framkomligheten för framförallt fordon under dagtid. Arbete påbörjas under v.22 och beräknas pågå i ca 1 vecka.

Behöver ni komma förbi med fordon så kontakta operatörerna på plats så hjälper dem till.

Vid frågor går det bra att kontakta:
Mikael Jensen
Projektledare
0730-699756
mikael.jensen@cleanpipe.se

Begränsad framkomlighet Husviksvägen vid Faggeliden 2021-04-15

Från 19 till 23 april kommer framkomligheten på Husviksvägen vid Faggeliden vara begränsad på grund av vägarbete. Välj helst alternativ väg om möjligt.

Vägarbetet genomförs på uppdrag av Kretslopp och Vatten.

Sopning av våra vägar 8 april 2021-04-08

Det är dags för våra vägar att bli vårfina. Den 8/4 kommer sopning ske av samtliga vägar.

Viktigt att vägarna hålls fria så vi kommer åt att få bort allt grus.

Begränsad framkomlighet Strussnäsvägen 2021-03-25

Framkomligheten vid vägkorsning på Strussnäsvägen begränsas av grävarbete torsdag 25 mars och några dagar framåt.  För uppgifter om vilken sträcka som påverkas se den röda markeringen på kartan ovan.

Boende och trafikanter i området rekommenderas att välja annan väg om möjligt.

Kallelse till årsmöte i Brännö vägförening 2021-03-07

Vid dansbanan Brännö Husvik söndag 28 mars kl.11:00.

På grund av Covid-19 inför styrelsen följande särskilda åtgärder för årsmötet 2021:

 • Omfattningen av mötet begränsas till nödvändiga frågor.
 • Mötet kommer att hållas utomhus.
 • Styrelsen kommer att bevaka att ett säkert avstånd (minst 2 m) hålls mellan deltagande.
 • Samtliga närvarande skall bära munskydd.
 • Styrelsen kommer att bära munskydd och visir.
 • Munskydd och handsprit kommer att finnas tillgängligt på plats.
 • Enligt den nya lagen gällande Covid-19 har styrelsen beslutat att ett ombud får företräda flera medlemmar.Skriftlig fullmakt i original krävs för ombud.

Följande regler gäller för ombud med fullmakt:

 • Skriftlig fullmakt i original krävs. Fullmakten skall vara högst ett år gammal och det skall framgå vilken medlem och fastighet som fullmakten gäller.
 • Fullmakt för samtliga fastighetsägare krävs för att ombud får representera dessa vid årsmötet.

Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på vägföreningens hemsida senast två veckor före årsmötet.

https://brannovagforening.se/handlingar/

Välkomna till dansbanan Brännö Husvik 28 mars kl 11.00!

(OBS! Tänk på att sommartid börjar samma dag som årsmötet!)

Styrelsen Brännö vägförening

Vägarbete 19 feb vid Varpevägen 36 2021-02-18

Kössö Bygg har fått i uppdrag av Kretslopp och vatten att ta fram ventil på Varpevägen 36. Detta arbete planeras att utföras imorgon Fredag 19/2.

Vägen kan behövas stängas av tillfälligt och det rekommenderas att ta annan väg om möjligt.

Dränering Haggårdsvägen 2021-01-17

Nu har Haggårdsvägen fått ny dränering och dikesvattenrörsystem. Ytskiktet kommer förberedas för asfaltering men kommer behöva justeras några gånger.

Asfaltering kommer inte ske nu utan vägkroppen måste torka så det kommer ske tidigast hösten 2021.

Kvar att göra är en dränering som kommer ske på privat mark. Detta system måste fungera för att vägkroppen skall kunna torka upp.

Har du frågor? Kontakta Tobias eller Henrik.
henriseashore@hotmail.com
tobias.b.hansson@volvo.com

Avverkning av träd Skogsgapet 2021-01-17

Nu börjar vi förbereda nästa vägbygge och i samband med det så kommer det ske avverkning av träd samt översyn av vägområdet. Alla fastighetsägare är kontaktade och dialog har varit kring de träd som skall avverkas.

Avverkning påbörjas vecka 3.

Vid frågor om avverkningen kontakta Bo.
bosse.loren@telia.com

Vid frågor om vägbygget kontakta Tobias eller Henrik.
henriseashore@hotmail.com
tobias.b.hansson@volvo.com

Arbete på Varpevägen avslutat 2021-01-12

Vattenutsläppet på Varpevägen är nu åtgärdat och arbetet avslutat.

Arbete på Varpevägen 2021-01-11

Grävarbete pågår på Varpevägen vid korsning Lökholmsstigen på grund av vattenläcka. Arbetet genomförs av Kössö bygg på uppdrag av Kretslopp och vatten / Göteborgs stad.

Vattenläcka på Varpevägen vid korsningen Lökholmsstigen 2021-01-09

Ta det väldigt försiktigt vid passering då det är mycket halt.

VA verket är underrättade.

Utmärkning av träd vid Skogsgapet 2021-01-01

Skogsgapet står näst på tur för upprustning de närmaste åren. Dränering behöver ordnas så att vägbanan torkar innan vägen kan rustas upp och asfalteras.

För att möjliggör detta arbete måste träd och annan grönska som står för nära vägen röjas. Träd som berörs har markerats ut med band. Har du frågor kring detta kontakta gärna vägföreningen, antigen via vår kontaktformulär eller genom någon styrelseledamot.

OBS! Begränsad framkomlighet Haggårdsvägen 2020-11-18

Onsdag 18 november och några dagar framöver kommer framkomligheten på Haggårdsvägen att vara ytterst begränsad. Använd om möjligt annan väg för att undvika förseningar och köar.

Tack för visad hänsyn!

Dränering Haggårdsvägen beräknas klar v.45 2020-10-23

Dräneringen längs Haggårdsvägen har inneburit mycket arbete med alla kablar, rör mm som är nedgrävda i marken. Arbetet fortsätter och beräknas vara klar om ca 2 veckor i slutet av v.45.

Dränering Haggårdsvägen påbörjats 2020-10-03

Den första oktober påbörjades dräneringsarbetet vid Haggårdsvägen och blir beräknas bli klar under oktober.

Dränering Haggårdsvägen försenas 2020-09-16

På grund av sjukdom hos entreprenören försenas dräneringsarbetet vid Haggårdsvägen. Vi återkommer med nytt startdatum.

Nedläggning av elkabel från Asperö till Lökholmen 2020-09-08

Med start v.40 (senarelagt sedan tidigare besked) skall elkabel mellan Asperö och Brännö läggas ner. Kabeln kommer i land vid Lökholmen och fortsätter längs Lökholmsstigen och Aspestigen till Panneviksvägens transformatorskåp. Schaktning i Lökholmsstigen / Aspestigen kommer att utföras. Arbetet räknas bli klart i början av november om vädret tillåter.

Beställaren är Ellevio/Kraftringen och arbetet utförs av Kössö bygg.

Nu startar vägbygget! Haggårdsvägen byggs om 2020-08-28

Andra veckan i september startar ombyggnaden av Haggårdsvägen – sträckan från Ändlyckan till Flogenvägen. Arbetet beräknas pågå i ca 2 veckor.

Utförare är NCC och arbetet innefattar ny dränering och dikesvattenrörsystem. Detta innefattar schakter och läggning av rör och brunnar. Asfaltering kommer inte ske nu utan vägkroppen måste torka så det kommer ske 2021. Samtliga angränsande fastighetsägare kommer få information om möjligheten att, mot en särskild avgift, ansluta sitt dagvatten och dräneringsvatten till de nya ledningarna.

Under bygget hålls vägarna hela tiden framkomliga för trafik – men vissa hinder kan ju uppkomma under några moment i arbetet. Med hänsyn och förståelse går arbetet snabbt och smidigt! Vi är tacksamma om man kan välja alternativ väg.

Har du frågor? Kontakta Tobias eller Henrik.
tobias.b.hansson@volvo.com
henrik.sjostrand@icloud.com

Dikesklippning inställd 2020-06-12

Dikesklippning inställd på grund av maskinfel, vi återkommer med nytt datum.

Dikesklippning fredag 12 juni 2020-06-09

Varje år klipps grönskan på alla vägar som har dikes- och gräskanter. Nu är det dags igen i år – klippningen blir av nu på fredagen.

För att komma åt är det viktigt att diket eller vägrenen inte blockeras på något sätt. Därför ber vi alla att se till att ta bort eventuella hinder som står utanför ditt hus. Tack på förhand!

Asfaltering Husviksvägen 20/5 2020-05-19

Asfaltering utförs genom byn från affären till värdshuset. Vägen kommer vara tillfälligt avstängd under beläggningsarbete på onsdagen 20 maj kl. 07:30 – 15:30. Följ skyltar och välj alternativ väg eller prata med arbetsledningen på plats om ni måste passera.

OBS! Var försiktiga för asfalten är över 100 grader varm vid utläggning och risk för brännskador om den beträds i läggningsfas.

Vägsopning och fotspår 2020-05-13

Vägarna kommer att sopas med början 27 maj, försenat då det har varit fullt på fraktfärjan. Efter vägsopningen är klar kommer fotspår att målas på vägbanan .

Asfaltering 2020-05-10

Vägen från Affären till Värdshuset kommer få ny fin asfalt. Arbetet börjar den 18/5 och beräknas vara klart den 22/5. Begränsad framkomlighet så avsätt lite extra tid och var försiktiga.

Förslag om nya avgifter för dispenser 2020-03-01

Styrelsens förslag om nya avgifter för generella och tillfälliga dispenser:

Generella dispenser
Renhållningsbilar (nuvarande Renovas), hjullastare, hjulburen grävare, dumper, stor traktor med gafflar och kärra 1 000 kr per månad
B-bilar, traktorer, 4-hjulingar 1 000 kr per år
Motsvarande maskiner med tillfällig dispens 2 600 kr per månad
Tillfälliga dispenser
 Samtliga tillfälliga dispenser 1 000 kr per påbörjad månad

Övriga fordon avtalas med vägföreningens styrelse.

Beslut om nya medlemsavgifter 2019-03-15

Beslut togs på årsmötet, nedan är de nya avgifterna.

Vägavgift 1 andel = 520 kr
För en villafastighet med 5 andelar blir avgiften sek 2 600
Anslutning till vägnätet 10 000 kr
Nybyggnation, eller tillbyggnad på 30m2 eller mer 20 000 kr
Avgift för generella dispenser Styrelsen presenterar helt ny modell under 2019
Anslutning av dagvatten 10 000 i anslutningavgift och intyg från vägföreningen
Träd och buskar längs vägarna 2018-10-04

Vägföreningen har ett ansvar för trafiksäkerheten på ön. Detta innebär att alla medlemmar har ett ansvar att följa de föreskrifter som finns, gällande klippning av träd och buskar längs vägarna.

På stora delar av vägnätet på ön håller växtligheten på att ta över. Transporter försvåras, sikten försämras och säkerheten blir sämre.

Instruktioner om klippning av grönska finns på hemsidan och på infotavlan. Trots uppmaning från vägföreningens styrelse till medlemmar att åtgärda grönskan, finns områden där ingen klippning skett.

För att säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet måste dessa områden klippas, på alla medlemmars bekostnad. Detta är en stor utgift då arbetet måste lejas ut. Vi skulle väl använda dessa pengar till att förbättra vägarna i stället….

Och tänk på att framkomlighet och trafiksäkerhet gäller året om! En klippt häck ska vara max 80 cm hög, 10 m åt vardera håll från korsning. Även vintertid.

Årsavgift 2018-05-03

Fakturor för årsavgift skickas ut under v 19.