Fordon

Om man vill ta en bil till Brännö, får man det?
Vem bestämmer vilka fordon som får köras på Brännö?
Är trafikförsäkring för mopeder nödvändigt på Brännö?

Vägarna

Vem är ansvarig för belysningen längs vägarna?
Varför är det viktigt att fastighetsägare med tomt mot allmän väg är uppdaterad på tomtgränsen?

Vägavgiften

Vem är ansvarig att betala avgiften till vägföreningen när man säljer sin fastighet?
När på året ska avgiften till vägföreningen betalas?
Är årsavgiften till Brännö vägförening obligatoriskt för öns fastighetsägare?

Medlemmarna

Vilka är medlemmar i vägföreningen?

Årsmötet

När ska motioner ha inkommit till styrelsen, för att behandlas på årsmötet?
När hålls vägföreningens årsmöte?

Underhåll

Snöröjning

Vatten

Vattenavstängning
Dagvatten

Fordon

Om man vill ta en bil till Brännö, får man det?
– i samband med t.ex. flytt, kan man ta ut en flyttbil, och då ska man ansöka om tillfällig dispens. Sök tillfällig dispens under rubriken Tillfälliga dispenser.

Vem bestämmer vilka fordon som är tillåtna att köra på Brännö?
– det är vägföreningen som bestämmer vilka fordon som är tillåtna. Traditionell trehjulig flakmoped är det enda motorfordon som är undantaget reglerna om  förbud för motordrivna fordon. Mer information om fordonsförbudet  finns under rubriken Tillåtna fordon och mer om dispenser finns under rubrik Dispenser.

Är trafikförsäkring för mopeder nödvändigt på Brännö?
– från Trafikförsäkringsföreningens hemsida (kolla gärna där): Du måste allra minst ha trafikförsäkring.

”Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag och skyddar föraren, passageraren och medtrafikanter samt skador på fordon eller annat som du kör på. Försäkringen ska börja gälla senast samma dag som du blir ägare till fordonet, så kontakta ett försäkringsbolag direkt.”

Vägarna

Vem är ansvarig för belysningen längs vägarna?
– det är Göteborgs kommun som är ansvarig för vägbelysningen.
Felanmälan görs till 031-365 00 00, alternativt på Göteborgs kommuns hemsida. Mer information om vägbelysningen hittar du här.

Varför är det viktigt att fastighetsägare med tomt mot allmän väg är uppdaterad på tomtgränsen?
– för att vägföreningen ska kunna klippa diken, röja sly och grönska samt röja snö, utan problem.

Vägavgiften

Vem är ansvarig att betala avgiften till vägföreningen när man säljer sin fastighet?
– det är den registrerade fastighetsägaren, den 1 jan, det år som fastigheten säljs.

När på året ska avgiften till vägföreningen betalas?
– den ska betalas i slutet av april.

Är årsavgiften till Brännö vägförening obligatoriskt för öns fastighetsägare?
– medlemskap och årsavgift till Brännö vägförening är obligatoriskt för öns fastighetsägare. Alla utnyttjar vägnätet: går, cyklar eller moppar till båten och affären/postboxen, använder taxin och en och annan övrig transport för sig själv och/eller sina gäster och hantverkare. Vi får ett bidrag till skötseln men vägarna är inte kommunala och vi måste betala för slitaget.

Medlemmarna

Vilka är medlemmar i Brännö vägförening?
– det är alla fastighetsägare som utgör medlemmarna i vägföreningen

Årsmötet

När ska motioner ha inkommit till vägföreningens styrelse, för att behandlas på årsmötet?
– motioner ska ha inkommit senast 31 jan

När hålls vägföreningens årsmöte?
– årsmötet hålls under marsmånad

Underhåll

Snöröjning
Ansvarig för snöröjning på Brännö är Bosson AB.

Vatten

Vid vattenavstängning för inkommande vatten
Omhändertagande av dagvatten