Brännö vägförening har till uppgift att sköta och förvalta de vägar som ingår i föreningens ansvar.  Alla fastighetsägare på Brännö blir automatiskt medlemmar i vägföreningen. Har du några frågor, ta gärna kontakt med någon i styrelsen, men titta genom hemsidan först. Den innehåller mycket information om vad som gäller på Brännös vägar och vi har också samlat svaren på vanligt förekommande frågor här.
Vägskada och brådskande ärenden
Vid vägskada eller annat brådskande ärende, ta gärna direktkontakt med någon i styrelsen.
Behöver du ta ut en bil till Brännö?
På Brännö råder ett generellt förbud mot fordonstrafik, med undantag av trehjulig flakmoped. Styrelsen kan ge dispens från detta förbud för flyttbil, transport eller arbete som utförs på ön. Sök tillfällig dispens här och generell dispens här.
Trafiksäkerhet
Vi som  har en fastighet på Brännö eller som nyttjar Brännös vägar har ett gemensamt ansvar att skapa en säker miljö för samtliga trafikanter på Brännö. Detta innebär bland annat att grönska som skymmer sikten vid vägarna skall röjas, trafikanter skall visa hänsyn samt att hålla sig till hastighetsgränsen på 20 km/tim.  Observera också att  högerregeln råder över hela ön!
Tänker du bygga på Brännö?
Kontakta vägföreningen omgående för en dialog mellan byggherre och vägförening angående val av transport och körväg, val av maskinpark, viktbegränsningar, ansvarsfrågor med mera.
Ny till Brännö?
Vad kul att du hittat hit! Vi har tagit fram en sammanfattning av det viktigaste du behöver veta om på denna sida.
Avgifter
Notera att förutom den årliga medlemsavgiften vägföreningen tar ut avgifter för anslutning till vägnätet, anslutning av dagvatten och vid nybyggnation eller tillbyggnad på 30 kvm eller mer. Aktuella uppgifter om avgifterna hittar du här.
Senaste nytt

Vägarbete 19 feb vid Varpevägen 36 2021-02-18 Kössö Bygg har fått i uppdrag av Kretslopp och vatten… Läs mer
Dränering Haggårdsvägen 2021-01-17 Nu har Haggårdsvägen fått ny dränering och dikesvattenrörsystem. Ytskiktet kommer… Läs mer
Avverkning av träd Skogsgapet 2021-01-17 Nu börjar vi förbereda nästa vägbygge och i samband med… Läs mer
Arbete på Varpevägen avslutat 2021-01-12 Vattenutsläppet på Varpevägen är nu åtgärdat och arbetet avslutat. Läs mer

Gå till alla nyheter…