Brännö vägförening har till uppgift att sköta och förvalta de vägar som ingår i föreningens ansvar.  Alla fastighetsägare på Brännö blir automatiskt medlemmar i vägföreningen. Har du några frågor, ta gärna kontakt med någon i styrelsen, men titta genom hemsidan först. Den innehåller mycket information om vad som gäller på Brännös vägar och vi har också samlat svaren på vanligt förekommande frågor här.
Vägskada och brådskande ärenden
Vid vägskada eller annat brådskande ärende, ta gärna direktkontakt med någon i styrelsen.
Behöver du ta ut en bil till Brännö?
På Brännö råder ett generellt förbud mot fordonstrafik, med undantag av trehjulig flakmoped. Styrelsen kan ge dispens från detta förbud för flyttbil, transport eller arbete som utförs på ön.
Sök tillfällig dispens här och generell dispens här.
Trafiksäkerhet
Vi som  har en fastighet eller som nyttjar Brännös vägar har alla ett gemensamt ansvar att skapa en säker miljö för samtliga trafikanter på Brännö. Detta innebär bland annat att grönska som skymmer sikten vid vägarna skall röjas, trafikanter skall visa hänsyn, hålla sig till hastighetsgränsen på 20 km / timme och observera högerregeln som råder över hela ön!
Kartor
Kartor över de vägar som Brännö vägförening förvaltar, dräneringsplaner mm hittar du här.
Senaste nyheter

Dikesklippning inställd 2020-06-12 Dikesklippning inställd på grund av maskinfel, vi återkommer med nytt… Läs mer
Dikesklippning fredag 12 juni 2020-06-09 Varje år klipps grönskan på alla vägar som har dikes-… Läs mer
Asfaltering Husviksvägen 20/5 2020-05-19 Asfaltering utförs genom byn från affären till värdshuset. Vägen kommer… Läs mer
Vägsopning och fotspår 2020-05-13 Vägarna kommer att sopas med början 27 maj, försenat då det… Läs mer
Asfaltering 2020-05-10 Vägen från Affären till Värdshuset kommer få ny fin asfalt.… Läs mer

Alla nyheter…