Brännö vägförening har till uppgift att sköta och förvalta de vägar som ingår i föreningens ansvar.  Alla fastighetsägare på Brännö blir automatiskt medlemmar i vägföreningen. Har du några frågor, ta gärna kontakt med någon i styrelsen, men titta genom hemsidan först. Den innehåller mycket information om vad som gäller på Brännös vägar och vi har också samlat svaren på vanligt förekommande frågor här.
Vägskada och andra brådskande ärenden
Vid vägskada eller annat brådskande ärende, ta gärna direktkontakt med någon i styrelsen.
Avgifter
Notera att förutom den årliga medlemsavgiften vägföreningen tar ut avgifter för anslutning till vägnätet, anslutning av dagvatten och vid nybyggnation eller tillbyggnad på 30 kvm eller mer. Aktuella uppgifter om avgifterna hittar du här.
Behöver du ta ut ett fordon till Brännö för tillfälliga behov?
För att ta ut ett fordon till Brännö behöver du söka om ett tillstånd som utges av vägföreningen. Tillståndet söker du här.  Tillståndet behovs då det råder ett råder ett generellt förbud mot fordonstrafik på Brännö, med undantag av trehjulig flakmoped. Styrelsen kan ge dispens från detta förbud för flyttbil, materialtransporter eller annat arbete som kräver att ett särskilt fordon tas ut till ön.
Trafiksäkerhet
Vi som  har en fastighet på Brännö eller som nyttjar Brännös vägar har ett gemensamt ansvar att skapa en säker miljö för samtliga trafikanter på Brännö. Detta innebär bland annat att grönska som skymmer sikten vid vägarna skall röjas, trafikanter skall visa hänsyn samt att hålla sig till hastighetsgränsen på 20 km/tim. Observera också att  högerregeln råder över hela ön!
Tänker du bygga på Brännö?
Vi har samlat information om nybyggnation och tillbyggnad här. I syfte att minimera vägslitage och störningar till grannar och andra trafikanter vill vi gärna träffa dig för rådgivning kring körvägar, maskinpark, viktbegränsningar, transport av eventuella massor och sprängsten, ansvarsfrågor med mera. Var god och kontakta oss i god tid före byggstart!
Ny till Brännö?
Vad kul att du hittat hit! Vi har tagit fram en sammanfattning av det viktigaste du behöver veta om på denna sida.
Senaste nytt
Vägarbete Lönnskärsdamm / Skogsgapet från 8 / 11 2021-11-10 Med byggstart 8 november kommer vägen i närområdet vid korsningen… Läs mer
Faggeliden avstängd för genomfart måndag 6/9 2021-09-05 Boende i Faggeliden lotsas förbi, övriga vänligen kör runt. Var… Läs mer
Luftledningarna grävs ner i backen 2021-08-25 På större delen av ön har Ellevio/Kraftringen startat arbetet med… Läs mer
Farthindret på Kvigvallen tas bort tillfälligt 2021-07-06 Efter några dagars utvärderande har styreslen nu sett att farthindret… Läs mer
Farthinder installeras 2/7 2021-06-23 Vägföreningen får ofta höra att hastighetsbegränsningen på 20 km i… Läs mer

Gå till alla nyheter…