Brännö vägförening har till uppgift att sköta och förvalta de vägar som ingår i föreningens ansvar.  Alla fastighetsägare på Brännö blir automatiskt medlemmar i vägföreningen. Har du några frågor, ta gärna kontakt med någon i styrelsen, men titta genom hemsidan först. Den innehåller mycket information om vad som gäller på Brännös vägar och vi har också samlat svaren på vanligt förekommande frågor här.
Vägskada och andra brådskande ärenden
Vid vägskada eller annat brådskande ärende, ta gärna direktkontakt med någon i styrelsen.
Avgifter
Notera att förutom den årliga medlemsavgiften vägföreningen tar ut avgifter för anslutning till vägnätet, anslutning av dagvatten och vid nybyggnation eller tillbyggnad på 30 kvm eller mer. Aktuella uppgifter om avgifterna hittar du här.
Har du tillfälligt behov av ett fordon på Brännö?
För att ta ut ett fordon till Brännö behöver du söka om ett tillstånd som utges av vägföreningen. Tillståndet söker du här.  Tillståndet behovs då det råder ett råder ett generellt förbud mot fordonstrafik på Brännö. Styrelsen kan ge dispens från detta förbud för flyttbil, materialtransporter eller annan verksamhet som kräver fordonstransport.
Trafiksäkerhet
Vi som  har en fastighet på Brännö eller som nyttjar Brännös vägar har ett gemensamt ansvar att skapa en säker miljö för samtliga trafikanter på Brännö. Detta innebär bland annat att grönska som skymmer sikten vid vägarna skall röjas, trafikanter skall visa hänsyn samt att hålla sig till hastighetsgränsen på 20 km/tim. Observera också att  högerregeln råder över hela ön!
Tänker du bygga på Brännö?
Vi har samlat information om nybyggnation och tillbyggnad här. I syfte att minimera vägslitage och störningar till grannar och andra trafikanter vill vi gärna träffa dig för rådgivning kring körvägar, maskinpark, viktbegränsningar, transport av eventuella massor och sprängsten, ansvarsfrågor med mera. Var god och kontakta oss i god tid före byggstart!
Ny till Brännö?
Vad kul att du hittat hit! Vi har tagit fram en sammanfattning av det viktigaste du behöver veta om på denna sida.
Senaste nytt

Gå till alla nyheter…

Prenumerera på nyheter
Ange din e-postadress för att få ett meddelande när en nyhet läggs upp på hemsidan.
Loading
OBS! Du måste bekräfta anmälan genom att klicka på länken i svarsmejlet!