Brännö vägförening har till uppgift att sköta och förvalta de vägar som ingår i föreningens ansvar.  Alla fastighetsägare på Brännö blir automatiskt medlemmar i vägföreningen. Har du några frågor, ta gärna kontakt med någon i styrelsen, men titta genom hemsidan först. Den innehåller mycket information om vad som gäller på Brännös vägar och vi har också samlat svaren på vanligt förekommande frågor här.
Vägskada och brådskande ärenden
Vid vägskada eller annat brådskande ärende, ta gärna direktkontakt med någon i styrelsen.
Behöver du ta ut en bil till Brännö?
På Brännö råder ett generellt förbud mot fordonstrafik, med undantag av trehjulig flakmoped. Styrelsen kan ge dispens från detta förbud för flyttbil, transport eller arbete som utförs på ön.
Sök tillfällig dispens här och generell dispens här.
Trafiksäkerhet
Vi som  har en fastighet eller som nyttjar Brännös vägar har alla ett gemensamt ansvar att skapa en säker miljö för samtliga trafikanter på Brännö. Detta innebär bland annat att grönska som skymmer sikten vid vägarna skall röjas, trafikanter skall visa hänsyn, hålla sig till hastighetsgränsen på 20 km / timme och observera högerregeln som råder över hela ön!
Avgifter
Notera att förutom den årliga medlemsavgiften vägföreningen tar ut avgifter för anslutning till vägnätet, anslutning av dagvatten och vid nybyggnation eller tillbyggnad på 30 kvm eller mer. Aktuella uppgifter om avgifterna hittar du här.
Senaste notiser

Dränering Haggårdsvägen beräknas klar v.45 2020-10-23 Dräneringen längs Haggårdsvägen har inneburit mycket arbete med alla kablar,… Läs mer
Dränering Haggårdsvägen påbörjats 2020-10-03 Den första oktober påbörjades dräneringsarbetet vid Haggårdsvägen och blir beräknas… Läs mer
Dränering Haggårdsvägen försenas 2020-09-16 På grund av sjukdom hos entreprenören försenas dräneringsarbetet vid Haggårdsvägen.… Läs mer
Nedläggning av elkabel från Asperö till Lökholmen 2020-09-08 Med start v.40 (senarelagt sedan tidigare besked) skall elkabel mellan Asperö och Brännö… Läs mer

Alla nyheter…