OBS! Under 2023 har Brännö vägförening momsregistreras enligt beslut från Skatteverket, att samfälligheter som omsätter mer än 80 000 kr måste redovisa moms. För mer detaljer om detta se årsmötesprotokollet för årsmöte 2023, som du hittar på denna sida.

Uttaxering

 Avgift  Kostnad (ink moms)
Vägavgift (per andel) 520 kr
Obebyggd fastighet (1 andel) 520 kr
Bostadsrätt (4 andelar) 2 080 kr
Bebyggd fastighet (5 andelar) 2 600 kr

Vägavgiften används framförallt för underhåll av vägarna och faktureras årligen.

Anslutningsavgifter

 Avgift  Kostnad (ink moms)
Anslutning till vägnätet 10 000 kr
Anslutning av dagvatten 10 000 kr

Anslutningsavgifter faktureras vid färdigställande.

Slitageersättning vid privata projekt

Tillbyggnader och nybyggnationer

Enfamiljshus, stugor och tillbyggnader, privata projekt:

Byggyta Slitageersättning (ink moms)
Under 25 kvm 0 kr
25 till 40 kvm 10 000 kr
40 till 80 kvm 20 000 kr
Större än 80 kvm 30 000 kr

Slitageersättning för tillbyggnader och nybyggnationer faktureras vid utvändigt färdigställande.

Tunga vägtransporter

Till exempel vid markarbete, privata projekt:

Total vikt Slitageersättning (ink moms)
Under 10 ton 0 kr
10 till 50 ton 10 000 kr
50 till 100 ton 20 000 kr
Över 100 ton 30 000 kr

Slitageersättning vid kommersiella projekt

Tillbyggnader och nybyggnationer

Flerfamiljshus, radhus, övriga byggnationer, kommersiella projekt:

Byggnationstyp Slitageersättning (ex moms)
Flerfamiljshus (per lägenhet) 10 000 kr
Radhus (per hus) 30 000 kr
Övriga byggnader Förhandling före byggstart

Slitageersättning för tillbyggnader och nybyggnationer faktureras vid utvändigt färdigställande.

Tunga vägtransporter

Till exempel vid markarbete, kommersiella projekt:

Total vikt Slitageersättning (ex moms)
Under 100 ton 30 000 kr
Över 100 ton 50 000 kr

 

Bankgiro för vägavgiften är 143-0248 och för övriga avgifter är 5489-5644.

För avgifter för dispenser, se sidorna Generella dispenser respektive Tillfälliga dispenser.