Brännö vägförening förvaltar ca 15 km väg och gångstig. Tabellen nedan visar vilka vägar som ingår i vägföreningens ansvar med uppskattade längder och en grov förteckning över tidigare och planerade arbeten.

Övriga vägar på Brännö har vägföreningen ingen skyldighet att underhålla.

Körväg Längd (m) Kommentar
Avenida de lic Uppling 94
Bönekällan 144  Dränering och dagvatten år XXXX
Faggeliden 188
Flogenvägen 724
Galterövägen 890
Gåseklovan 50
Haggårdsvägen 444 2020 – dränering och dagvatten.
2022 – asfaltering planeras.
Husviksvägen + Rödstensvägen 1 896 2020 – Rödsten till Värdshuset: dränering och asfaltering
Husviksvägen, avtagsväg
(gamla skolan)
54
Hästesprånget 336
Husefladen + Sandviksdalen 1 140 Husefladens södra del (Skedet – Ottos väg): dränering och dagvatten år XXXX
Jydeklovan 214 Jydeklovans övre del (östra): dränering och dagvatten år XXXX
Källängen 94
Kroken 146
Kvigvallen + Brattefjäll 590 Brattefjäll: dränering och dagvatten år XXXX
Långejorden 360
Länkarna 56
Lökholmsstigen 160
Lönndalsvägen 806
Lönnskärsdamm 134
Mansdalsvägen 232
Nuddlavägen 294
Ottos väg 150
Panneviksvägen 220
Rammsdalsvägen 232
Skedetvägen 286 Skedetvägens östra del (över gärdet): dränering och dagvatten år XXXX
Skogsgapet 1 080 2021 – Etapp 1 Lönnskärsdamm: dränering och dagvatten .
2022 – Etapp 2 Lönnskärsdamm – Åreskiftet: dränering och dagvatten.
Stämmesund 120
Strussnäsvägen 420
Södra Åreskiftet
Tollebacken 182
Valmossestigen 120
Varpevägen 636
Vassdalsvägen 714
Ändlyckan 164 2019 – dränering, dagvatten och asfaltering
Summa väg 13 370
Gångväg Längd (m) Kommentar
Allans trappor 114
Flogenvägen 54
Jydeklovan 90
Källängen 26
Kärleksstigen 260
Myrastigen 824
Rammsdalsvägen 54
Sköreliden 230
Sundtången 294
Summa gångväg 1 946

Väginventering

Sammanställning väginventering