Alla fastigheter på Brännö ingår automatiskt som medlemmar i vägföreningen. Alla medlemmar kan påverka de beslut som tas om väghållningen och vägtrafiken på Brännö genom att till exempel skicka in motioner till och deltaga på årsmöten.