Samtliga fastighetsägare på Brännö ingår automatiskt som medlemmar i vägföreningen. För mer information om vägföreningen, medlemsavgifter, årsmötet mm se Om vägföreningen.

Fastighetsägare är skyldiga att röja grönska på tomten som skymmer sikt och utgör en trafikfara vid angränsande vägar och stigar. Vägföreningen följer Göteborgs Stads riktlinjer om växtlighet intill gator och korsningar. Mer information om fastighetsägarnas skyldigheter finns på denna sida.

Vägmark får inte nyttjas för uppställning av fordon, utrustning, material eller annat. Det är också viktiga att diken och vägar inte blockeras. Det är en stor säkerhetsrisk i mörkret och gör det omöjligt för oss att snö- och halkröja på rätt sätt. Vi behöver hjälpas åt för att undvika detta – håll alltid dina grejer innanför tomtgränsen.

Är du nyinflyttat till Brännö eller om du tänker bygga, bygga om eller bygga ut har vi samlat information som är relevant för dig på dessa sidor: