OBS! För frågor om tillfälligt fordonstillstånd (tillfällig dispens), kontakta Monica Westerberg på 0706-47 45 14 eller monicawesterberg@yahoo.se.

Ansvarsområden Namn Telefon Epost
Ordförande, vägarbeten Tobias Hansson 0765-53 35 25 tobias.b.hansson@volvo.com
Vice ordförande, vägarbeten Henrik Sjöstrand 0704-77 94 79 henriseashore@hotmail.com
Sekreterare, hemsidan Stuart Filshie 0760-640 650 stuart.filshie@gmail.com
Kassör Hans Twedmark 0707-97 23 67 twedmarkbranno@hotmail.com
Grönska, skyltar Bo Lóren 0761-70 36 73 bosse.loren@telia.com
Bygglov Agneta Nykvist 0708-77 54 18 agneta.nykvist@geodis.com
Vägarbeten Kent Fogelström 0703-44 70 09 kentfog@hotmail.com
Grönska, tillfälliga dispenser Monica Westerberg 0706-47 45 14 monicawesterberg@yahoo.se
Bygglov Ragnar Svensson 0703-05 99 28 svensson.ragnar@gmail.com