Medlemmarna är välkomna att ta kontakt med styrelsen vid behov, antingen direkt med någon ledamot eller via vår kontaktsida.

OBS! För frågor om tillfälligt fordonstillstånd (tillfällig dispens), kontakta Stefan Dahl på 0734- 37 81 82 eller på mejladress: stefan.o.dahl at saabgroup.com

Ansvarsområden Namn Telefon
Ordförande, vägarbeten Tobias Hansson 0765-53 35 25
Vice ordförande, vägarbeten Henrik Sjöstrand 0704-77 94 79
Sekreterare Stuart Filshie 0760-640 650
Kassör Hans Twedmark 0707-97 23 67
Vägarbeten, grönska Anders Sjöstrand 0703-57 23 31
Bygglov Inga-Lill Norman 070-432 60 95
Grönska, skyltar, tillfälliga dispenser Stefan Dahl 0734- 37 81 82
Bygglov Ragnar Svensson 0703-05 99 28
Hemsidan, digitala tavlan Åsa Berner 072-245 98 72