Styrelsen för Brännö vägförening för ett register över de olyckor som inträffar på ön. Syftet med registret är att få en uppfattning om vilka typer av olyckor som inträffar på Brännö och varför. Genom att sammanställa uppgifter om alla olyckor kan vi identifiera om vissa olyckstyper är vanligt förekommande eller om olyckor ofta inträffar vid vissa platser och därmed om någon åtgärd behövs för att öka trafiksäkerheten. Däremot har styrelsen ingen avsikt eller ansvar att följa upp inblandade personer, alltså behöver vi inte heller få reda på personuppgifterna på de som var inblandade.

För att sammanställningen över alla olyckor ska vara så komplett som möjlighet skulle vi uppskatta det om du skrev några rader om eventuella olyckor och skickade in det till oss via vår kontaktsida. Följande uppgifter vill vi gärna få reda på:

  • När inträffade olyckan (datum och ungefärlig tid)?
  • Var inträffade olyckan?
  • Vilka fordonstyper var inblandade (flakmoped, cykel, bil, annat fordon)?
  • Vilka skador inträffade (person- eller egendomsskador, allvarlighetsgrad)?
  • Olycksorsak (t ex fordonsfel, ouppmärkt vägarbete, dålig sikt, vajade för fordon, annan orsak).
  • En kort beskrivning om vad som hände, nämn gärna om barn var inblandade.

Tack på förhand!