Brännö vägförening är en förening där alla fastighetsägare på Brännö automatiskt blir medlemmar. Vägföreningen agerar på uppdrag av medlemmarna och viktiga beslut som påverkar fastighetsägare och trafikanter på Brännö fattas av medlemmarna vid årsmötet. Du som medlem kan påverka de beslut som tas om väghållningen och vägtrafiken på Brännö genom att skicka in motioner till och deltaga på årsmöten. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den sista januari innan årsmötet

Vägföreningen tar ut en årlig medlemsavgift som används för att sköta, underhålla och uppdatera Brännös vägar. Avgiften är reducerad för lägenheter och obebyggd fastighet. För mer information om vägunderhåll samt vilka vägar som ingår i vägföreningens ansvar se Våra vägar.

Vägföreningen bygger inte nya vägar utan har till uppgift att sköta och förvalta de vägar som ingår i föreningens ansvar (se Karta och Förteckning över vägföreningens vägar).

Förrättningen för Brännö vägföreningen hittar du här.

Kontakt
Om du vill lämna förslag, påpeka felaktigheter eller komma med enklare önskemål kan du göra detta via vår kontaktsida eller skicka brev till:

Brännö vägförening
c/o Brännö handel
Husviksvägen 26
430 85 Brännö