Brännö vägförening är en förening där alla fastighetsägare på Brännö automatiskt blir medlemmar.  Vägföreningen bygger inte nya vägar utan har till uppgift att sköta och förvalta de vägar som ingår i föreningens ansvar (se Karta). Alla medlemmar i föreningen betalar en årsavgift, dock en lägre för lägenheter och obebyggd fastighet. Samtliga medlemmar kan påverka de beslut som tas om väghållningen och vägtrafiken på Brännö genom att till exempel deltaga på årsmöten och/eller skriva en motion som ska vara styrelsen tillhanda senast den sista januari innan årsmötet.

På Brännö råder ett generellt förbud mot fordonstrafik, med undantag av trehjulig flakmoped. Styrelsen kan ge dispens från detta förbud, dispenser söks under fliken Dispenser.

Kontakt
Om du vill lämna förslag, påpeka felaktigheter eller komma med enklare önskemål kan du göra detta via vår kontaktsida eller skicka brev till:

Brännö vägförening
c/o Brännö handel
Husviksvägen 26
430 85 Brännö