Vägföreningen ansvarar för skötsel och underhåll av vägnätet på Brännö.