Här finner du som entreprenör information om vad som gäller för dig när du skall arbeta inom Brännö vägförenings vägområde.

Vid grävningsarbete eller annat arbete som påverkar Brännös vägar ska ett avtal upprättas mellan Brännö vägförening, uppdragsgivaren och uppdragsgivarens entreprenör. För avtalsmall ladda ner dokumentet nedan:

Avtalsmall för vägarbete på Brännö.doc