Här kan du lämna förslag, påpeka felaktigheter eller komma med enklare önskemål. Dessa handlägges av styrelsen. Vid brådskande ärende, t ex vägskada, ta gärna direktkontakt med någon från styrelsen.