Här kan du lämna förslag, påpeka felaktigheter eller komma med önskemål. Dessa handlägges av styrelsen. Vid brådskande ärende, t ex vägskada, ta gärna kontakt med någon från styrelsen.