Generell dispens kan efter prövning av Brännö vägförening ges till företag som är etablerade på Brännö och som är beroende för sin verksamhet av ett eget motorfordon för täta och regelbundna materialtransporter. Transportbehovet skall vara av den arten att det förutsätter kontinuerlig tillgång till ett eget fordon och inte kan lösas genom t.ex. samutnyttjande, inhyrning eller på annat sätt.

För att ansöka om generell dispens, öppna filen nedan och fyll i den begärda informationen. Skicka den sedan som bifogad fil till Hans Twedmark på twedmarkbranno@hotmail.com.

Vid frågor om generell dispens kan ni kontakta Hans på 0707-972367 eller på mejladressen ovan.

Har ni inte tillgång till e-mail kan ni skriva ut ansökan och posta den till:

Brännö Vägförening,
c/o Brännö handel
Husviksvägen 26
430 85 Brännö

 

[icon name=”file-text” class=”fa-2x”] Generell dispens.doc