Årsmötesprotokoll och handlingar

År Årsmötesprotokoll och bilagor Handlingar
2024 Protokoll
Bilaga 2 Årsredovisning räkenskapsåret 2023
Bilaga 3 Arbetsplan
Bilaga 4 Budget
Handlingar
2023 Protokoll
Bilaga 2 Årsredovisning räkenskapsåret 2022
Bilaga 3 Budget
Bilaga 4 Arbetsplan
Handlingar
2022 Protokoll Handlingar
2021 Protokoll Handlingar
2020 Protokoll
Protokoll extra stämma
Handlingar
2019 Protokoll
Årsredovisning räkenskapsåret 2018
2018 Protokoll
2017 Protokoll
2016 Protokoll
2015 Protokoll
2014 Protokoll
2013 Protokoll
2012 Protokoll
2011 Handlingar
2010 Protokoll
2009 Protokoll
2008 Protokoll
2007 Protokoll
2006 Protokoll