Protokoll

Protokoll årsmöte 2022 Handlingar årsmöte 2022
Protokoll årsmöte 2021 Handlingar årsmöte 2021
Protokoll extra stämma 2020
Protokoll årsmöte 2020 Handlingar årsmöte 2020
Protokoll årsmöte 2019 Årsredovisning 2019
Protokoll årsmöte 2018
Protokoll årsmöte 2017
Protokoll årsmöte 2016
Protokoll årsmöte 2015
Protokoll årsmöte 2014
Protokoll årsmöte 2013
Protokoll årsmöte 2012
Handlingar årsmöte 2011
Protokoll årsmöte 2010
Protokoll årsmöte 2009
Protokoll årsmöte 2008
Protokoll årsmöte 2007
Protokoll årsmöte 2006