Dränering Haggårdsvägen försenas 2020-09-16

På grund av sjukdom hos entreprenören försenas dräneringsarbetet vid Haggårdsvägen. Vi återkommer med nytt startdatum.

Nedläggning av elkabel från Asperö till Lökholmen 2020-09-08

Med start v.40 (senarelagt sedan tidigare besked) skall elkabel mellan Asperö och Brännö läggas ner. Kabeln kommer i land vid Lökholmen och fortsätter längs Lökholmsstigen och Aspestigen till Panneviksvägens transformatorskåp. Schaktning i Lökholmsstigen / Aspestigen kommer att utföras. Arbetet räknas bli klart i början av november om vädret tillåter.

Beställaren är Ellevio/Kraftringen och arbetet utförs av Kössö bygg.

Nu startar vägbygget! Haggårdsvägen byggs om 2020-08-28

Andra veckan i september startar ombyggnaden av Haggårdsvägen – sträckan från Ändlyckan till Flogenvägen. Arbetet beräknas pågå i ca 2 veckor.

Utförare är NCC och arbetet innefattar ny dränering och dikesvattenrörsystem. Detta innefattar schakter och läggning av rör och brunnar. Asfaltering kommer inte ske nu utan vägkroppen måste torka så det kommer ske 2021. Samtliga angränsande fastighetsägare kommer få information om möjligheten att, mot en särskild avgift, ansluta sitt dagvatten och dräneringsvatten till de nya ledningarna.

Under bygget hålls vägarna hela tiden framkomliga för trafik – men vissa hinder kan ju uppkomma under några moment i arbetet. Med hänsyn och förståelse går arbetet snabbt och smidigt! Vi är tacksamma om man kan välja alternativ väg.

Har du frågor? Kontakta Tobias eller Henrik.
tobias.b.hansson@volvo.com
henrik.sjostrand@icloud.com

Dikesklippning inställd 2020-06-12

Dikesklippning inställd på grund av maskinfel, vi återkommer med nytt datum.

Dikesklippning fredag 12 juni 2020-06-09

Varje år klipps grönskan på alla vägar som har dikes- och gräskanter. Nu är det dags igen i år – klippningen blir av nu på fredagen.

För att komma åt är det viktigt att diket eller vägrenen inte blockeras på något sätt. Därför ber vi alla att se till att ta bort eventuella hinder som står utanför ditt hus. Tack på förhand!

Asfaltering Husviksvägen 20/5 2020-05-19

Asfaltering utförs genom byn från affären till värdshuset. Vägen kommer vara tillfälligt avstängd under beläggningsarbete på onsdagen 20 maj kl. 07:30 – 15:30. Följ skyltar och välj alternativ väg eller prata med arbetsledningen på plats om ni måste passera.

OBS! Var försiktiga för asfalten är över 100 grader varm vid utläggning och risk för brännskador om den beträds i läggningsfas.

Vägsopning och fotspår 2020-05-13

Vägarna kommer att sopas med början 27 maj, försenat då det har varit fullt på fraktfärjan. Efter vägsopningen är klar kommer fotspår att målas på vägbanan .

Asfaltering 2020-05-10

Vägen från Affären till Värdshuset kommer få ny fin asfalt. Arbetet börjar den 18/5 och beräknas vara klart den 22/5. Begränsad framkomlighet så avsätt lite extra tid och var försiktiga.

Förslag om nya avgifter för dispenser 2020-03-01

Styrelsens förslag om nya avgifter för generella och tillfälliga dispenser:

Generella dispenser
B-bilar, traktorer, 4-hjulingar 1000kr per månad
Renhållningsbilar (nuvarande Renovas), Hjullastare, hjulburen grävare, dumper, stor traktor med gafflar och kärra 1000 kr per år
Motsvarande maskiner med tillfällig dispens 2600 kr per månad
Tillfälliga dispenser
 Samtliga tillfälliga dispenser 1000 kr per påbörjad månad

 

Övriga fordon avtalas med vägföreningens styrelse.

Beslut om nya medlemsavgifter 2019-03-15

Beslut togs på årsmötet, nedan är de nya avgifterna.

Vägavgift 1 andel = 520 kr
För en villafastighet med 5 andelar blir avgiften sek 2 600
Anslutning till vägnätet 10 000 kr
Nybyggnation, eller tillbyggnad på 30m2 eller mer 20 000 kr
Avgift för generella dispenser Styrelsen presenterar helt ny modell under 2019
Anslutning av dagvatten 10 000 i anslutningavgift och intyg från vägföreningen
Träd och buskar längs vägarna 2018-10-04

Vägföreningen har ett ansvar för trafiksäkerheten på ön. Detta innebär att alla medlemmar har ett ansvar att följa de föreskrifter som finns, gällande klippning av träd och buskar längs vägarna.

På stora delar av vägnätet på ön håller växtligheten på att ta över. Transporter försvåras, sikten försämras och säkerheten blir sämre.

Instruktioner om klippning av grönska finns på hemsidan och på infotavlan. Trots uppmaning från vägföreningens styrelse till medlemmar att åtgärda grönskan, finns områden där ingen klippning skett.

För att säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet måste dessa områden klippas, på alla medlemmars bekostnad. Detta är en stor utgift då arbetet måste lejas ut. Vi skulle väl använda dessa pengar till att förbättra vägarna i stället….

Och tänk på att framkomlighet och trafiksäkerhet gäller året om! En klippt häck ska vara max 80 cm hög, 10 m åt vardera håll från korsning. Även vintertid.

Årsavgift 2018-05-03

Fakturor för årsavgift skickas ut under v 19.