Från 19 till 23 april kommer framkomligheten på Husviksvägen vid Faggeliden vara begränsad på grund av vägarbete. Välj helst alternativ väg om möjligt.

Vägarbetet genomförs på uppdrag av Kretslopp och Vatten.