Category: VägarbetePage 1 of 2

Vägarbete korsningen 12 jan Skogsgapet-Lönnskärsdamm

Vägarbete planeras i korsningen Skogsgapet-Lönnskärsdamm. Arbetet påbörjas 12 jan och beräknas pågår fram till och med 19 jan. Framkomligt med försiktighet. Fotgängare – om möjligt välj väg Sundtången…

Trafikstopp Skogsgapet 15 dec Sandvikdalen-Lönnskärsdamm

Trafikstopp hela dagen för att arbete måste utföras på Skogsgapet från Sandviksdalen fram till korsningens västra del av Lönnskärsdamm. Man kan dock passera från Skedetvägen/Kvigvallen (Ängen) in på…

Fräsning av asfalt 13 – 16 dec

Fräsning av asfalt kommer att ske på många ställen med vassa kanter som följd. Arbetet genomförs i i Ellevios/Kretslopps regi och pågår från 13 till 16 december. På…

Vägarbete Lönnskärsdamm / Skogsgapet från 8 / 11

Med byggstart 8 november kommer vägen i närområdet vid korsningen mellan Lönnskärsdamm och Skogsgapet att dräneras och uppdateras. Sträckan skall hållas framkomlig under arbetets gång. Vi hoppas på…

Faggeliden avstängd för genomfart måndag 6/9

Boende i Faggeliden lotsas förbi, övriga vänligen kör runt. Var vänlig och beräkna er färdtid till båten. Ellevio/Kraftringen har startat arbetet med att lägga elektricitet-luftledningarna ut med vägen…

Luftledningarna grävs ner i backen

På större delen av ön har Ellevio/Kraftringen startat arbetet med att gräva ner luftledningarna för elektricitet. De försöker att sluta schakterna fortast möjligt. Arbetet kommer att pågå en…

Begränsad framkomlighet Skogsgapet v.22

Cleanpipe kommer att utföra underhållsarbete i form av rensning och inspektion av dagvattenbrunnar och rör i marken längs Skogsgapet. Detta medför viss begränsning av framkomligheten för framförallt fordon…

Begränsad framkomlighet Husviksvägen vid Faggeliden

Från 19 till 23 april kommer framkomligheten på Husviksvägen vid Faggeliden vara begränsad på grund av vägarbete. Välj helst alternativ väg om möjligt. Vägarbetet genomförs på uppdrag av…

Begränsad framkomlighet Strussnäsvägen

Framkomligheten vid vägkorsning på Strussnäsvägen begränsas av grävarbete torsdag 25 mars och några dagar framåt.  För uppgifter om vilken sträcka som påverkas se den röda markeringen på kartan…

Vägarbete 19 feb vid Varpevägen 36

Kössö Bygg har fått i uppdrag av Kretslopp och vatten att ta fram ventil på Varpevägen 36. Detta arbete planeras att utföras imorgon Fredag 19/2. Vägen kan behövas…