Med byggstart 8 november kommer vägen i närområdet vid korsningen mellan Lönnskärsdamm och Skogsgapet att dräneras och uppdateras. Sträckan skall hållas framkomlig under arbetets gång. Vi hoppas på en förståelse för ev olägenheter.

Styrelsen Brännö vägförening