Fräsning av asfalt kommer att ske på många ställen med vassa kanter som följd. Arbetet genomförs i i Ellevios/Kretslopps regi och pågår från 13 till 16 december. På onsdag 15 december kommer det troligen att asfalteras.

Var speciellt försiktig när du färdas på ön dessa dagar!