På större delen av ön har Ellevio/Kraftringen startat arbetet med att gräva ner luftledningarna för elektricitet. De försöker att sluta schakterna fortast möjligt.

Arbetet kommer att pågå en längre tid. Var vänliga och beräkna er färdtid till båten.