Cleanpipe kommer att utföra underhållsarbete i form av rensning och inspektion av dagvattenbrunnar och rör i marken längs Skogsgapet. Detta medför viss begränsning av framkomligheten för framförallt fordon under dagtid. Arbete påbörjas under v.22 och beräknas pågå i ca 1 vecka.

Behöver ni komma förbi med fordon så kontakta operatörerna på plats så hjälper dem till.

Vid frågor går det bra att kontakta:
Mikael Jensen
Projektledare
0730-699756
mikael.jensen@cleanpipe.se