Framkomligheten vid vägkorsning på Strussnäsvägen begränsas av grävarbete torsdag 25 mars och några dagar framåt.  För uppgifter om vilken sträcka som påverkas se den röda markeringen på kartan ovan.

Boende och trafikanter i området rekommenderas att välja annan väg om möjligt.