Vid dansbanan Brännö Husvik söndag 28 mars kl.11:00.

På grund av Covid-19 inför styrelsen följande särskilda åtgärder för årsmötet 2021:

  • Omfattningen av mötet begränsas till nödvändiga frågor.
  • Mötet kommer att hållas utomhus.
  • Styrelsen kommer att bevaka att ett säkert avstånd (minst 2 m) hålls mellan deltagande.
  • Samtliga närvarande skall bära munskydd.
  • Styrelsen kommer att bära munskydd och visir.
  • Munskydd och handsprit kommer att finnas tillgängligt på plats.
  • Enligt den nya lagen gällande Covid-19 har styrelsen beslutat att ett ombud får företräda flera medlemmar.Skriftlig fullmakt i original krävs för ombud.

Följande regler gäller för ombud med fullmakt:

  • Skriftlig fullmakt i original krävs. Fullmakten skall vara högst ett år gammal och det skall framgå vilken medlem och fastighet som fullmakten gäller.
  • Fullmakt för samtliga fastighetsägare krävs för att ombud får representera dessa vid årsmötet.

Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på vägföreningens hemsida senast två veckor före årsmötet.

https://brannovagforening.se/handlingar/

Välkomna till dansbanan Brännö Husvik 28 mars kl 11.00!

(OBS! Tänk på att sommartid börjar samma dag som årsmötet!)

Styrelsen Brännö vägförening