Måndagen 19 september cirka 10:30 anländer till Rödsten fyra paviljonger, som är till för hemtjänstens personal.

De stora och långa modulerna körs på lastbil en efter en under några timmars tid upp till Brännö skola (nära helikopterplattan), där kommunen har mark och temporärt bygglov.

Körväg: Rödstensvägen-Långejorden-Kvigvallen-Skedetvägen-Husefladen.

Vänligen planera er färdväg i tid.