Category: OkategoriseradPage 1 of 2

Klippning av vägkanter vecka 26

Varje år klipps grönskan på alla vägar som har dikes- och gräskanter. Nu är det dags igen – klippningen blir av nu under vecka 26. För att komma…

Vägarbete vid Husvik 20 – 22 juni

Det kommer det bli svårframkomligt på Husviksvägen i närheten av Husvik under dagtid  från 20 till och med 22 juni. Detta beror på att Kraftringen justerar inför asfaltering…

OBS! 25 maj: Vägarbete korsningen Skogsgapet/Lönnskärsdamm

Onsdag 25 maj mellan cirka 09:45-14:00 kommer korsningen Skogsgapet/Lönnskärsdamm asfalteras efter kabelnedläggning av Ellevio. Även några m2 invid Brännögården asfalteras under denna tid. Torktid efter asfaltering är två…

Vägarbete Skogsgapet / Lönnskärsdamm / Södra Åreskiftet 16–18 maj

Med start 16 maj kl. 08:45 till onsdag 18 maj kl. 15 pågår grävarbeten vid korsningen Skogsgapet/Lönnskärsdamm, på Lönnskärsdammsvägen samt cirka 50 meter in på Södra Åreskiftet. Detta…

Asfaltering 9 maj med förarbete 6 maj

Måndag 9 maj sker asfaltering på flera ställen på ön. OBS att nedanstående är cirkatider, även reservation för ändring av plats och turordning: 08:30: Kärleksstigen, 20 meter. 09:00:…

Husviksvägen avstängd vid Husvik 25/4 – 29/4

Vägarbetet vid Husvik förlängs. Husviksvägen är  fortsatt avstängd för trafik vid Husvik från 25 april till 29 april. Välj om möjligt Brännö Rödsten vid färd till och från…

Husviksvägen avstängd 20/4 – 24/4

Från 20 till 24 april stängs Husviksvägen av för trafik vid Husvik. Avstängningen beror på att Ellevio etablerar elkabel i vägen. Gående ska kunna passera med försiktighet.

Årsmötesprotokoll 2022

Protokollet för årsmötet 2022 är nu upplagt på hemsidan tillsammans med underlag till mötet. Du hittar den här tillsammans med tidigare års handlingar.

Avstängning vid korsningen Faggeliden – Rödstensvägen 28 – 29 mars

Korsnngen vid Faggeliden och Rödstensvägen stängs av helt 28 och 29 mars under dagtid, från kl.09 till kl.18. Detta på grund av att Ellevio lägger ner kabel i vägområdet….

Begränsad framkomst Skogsgapet 14 mars tom juni

Med start 14 mars startas etapp två av upprustningen av Skogsgapet. Dränering läggs ner på både sidor av vägen från Lönnskärsdamm till Åreskiftet. Projektet beräknas pågår fram till…