Category: OkategoriseradPage 1 of 5

Kallelse till årsmöte i Brännö vägförening 2024

Årsmötet för Brännö vägförening hålls på Brännögården söndag 17 mars 2024, kl.11:00. Följande regler gäller för ombud med fullmakt: Skriftlig fullmakt i original krävs. Fullmakten skall vara högst…

28 feb: Avstängt Skogsgapet/Sandviksdalen

Onsdag 28 februari, från kl. 8 och sedan under hela dagen, är vägen helt avstängd första delen av Skogsgapet från korsningen Skogsgapet/Sandviksdalen. Vägen är avgrävd på grund av…

Vägarbete Skogsgapet

Nu och fram till slutet av mars pågår vägarbete för dagvatten och dränering från korsningen Sandviksdalen/Skogsgapet och in cirka 100 meter på Skogsgapet. Vänligen undvik sträckan dagtid och…

Information om årsmöte i Brännö vägförening

Årsmötet för Brännö vägförening hålls i Brännögården söndag 17 mars 2023, kl.11:00. Kallelse och samtliga handlingar till årsmötet läggs upp på vägföreningens hemsida senast två veckor före årsmötet,…

Skedetvägen avstängd 9 februari

Från kl. 08:00 fredag 9 februari är Skedetvägen, sträckan mellan Husviksvägen och Husefladen, helt avstängd. Detta på grund av vägarbete under dagen, då Kretslopp och vatten åtgärdar en…

Start 9 januari: vägarbete Nuddlavägen

Tisdag 9 januari och två veckor framåt pågår vägarbete på Nuddlavägen nr 5-9.  Under denna tid är det svårt att passera på vägen dagtid – vänligen välj annan…

Dags att skriva motion till vägföreningen!

17 mars är det dags för årsmöte i Brännö vägförening. Till årsmötet kan du som är medlem i föreningen ge förslag som berör föreningens verksamhet. Sådana motioner ska…

Byte av belysningsstolpar under november och december

Måndagen den 13 november kl. 10:40 börjar arbete med att byta belysningsstolpar på flera vägar på ön. Arbetet kommer att pågå under en månad framåt. Berörda vägar: Vassdalsvägen…

Vägarbete Jydeklovan under oktober

Torsdagen den 5 oktober börjar arbetet med att etablera dränerings- och dagvattenrör samt makadam i diket vid skolan utmed Jydeklovan. Därefter startar dräneringsarbetet på Jydeklovans södra sida. Arbetet…

14 sep: Vägarbete Faggeliden

Torsdag 14 september pågår vägarbete på sträckan mellan Vassdalsvägen 1B och Faggeliden 1. Dränering etableras i vägområdet på östra sidan av vägen. Vänligen välj annan färdväg under dagen….