Under onsdag 24 och torsdag 25 april sker flera arbeten med asfaltering på ön.

Dessa dagar behöver alla tänka på att ta extra god tid på sig, eftersom man behöver vänta tre timmar efter en väg asfalterats färdigt innan den används igen för gång- och cykeltrafik. Detta gäller även för elsparkcykel och skateboard. Tyngre fordon behöver vänta till nästa dag innan de körs på nyasfalterad väg.

Om det går – välj en annan väg. Om det inte är möjligt, gå eller led cykeln försiktigt i vägrenen bredvid den nyasfalterade vägen. Tänk på att asfalten är väldigt varm – 170 grader när den läggs – så akta fötter och tassar.

Inga fordon får köra i makadamen i vägrenen – detta förstör dräneringen som är lagd under.

Planerad arbetsordning

Med start kl. 07:30 på onsdagen asfalteras ett antal längre sträckor över hela vägbredden. Dessa är, i trolig ordningsföljd:

 • Skogsgapet från Sandviksdalen till Panneviksvägen
 • Husviksvägen från Ramsdalsvägen ut mot Husvik
 • Jydeklovan från Brattefjäll till korsningen Husefladen vid skolan – här kommer vägen att vara avstängd fem timmar efter asfaltering.
 • Vassdalsvägen från hamnen och 200 meter upp

Efter att dessa är klara kommer ett antal asfalteringar att göras vid grävda övergångar vid:

 • Dunderstigen på Vassdalsvägen
 • Flogenvägen 1
 • Vassdalsvägen 20
 • Vassdalskärr vid Nuddlavägen
 • Varpevägen nära nr 39 vid havet
 • Skedetvägen nr 8
 • Brattefjäll 18

Små jobb kommer även att göras vid Strussnäs, Haggårdsvägen och Ramsdalsvägen.

OBS: Denna ordningsföljd är en plan och kan ändras under arbetets gång av olika orsaker.