Tisdag 30 april görs justeringsarbete på raksträckan Skogsgapet, som då är avstängd mellan cirka kl. 8:30-13.

Torsdag 2 maj grävs kabel ner i Sköreliden, som då är avstängd mellan cirka kl. 9-15.

I övrigt kommer det så snart som möjligt att läggas stödkanter vid nylagd asfalt, liksom göras mindre justeringar vid exempelvis infarter. Flis i backar och på vägar börjar att sopas upp i veckan.