Under hela vecka 22 med start måndag 27 maj är Jydeklovan avstängd på grund av arbete med att etablera kabel från elskåpet vid vändplatsen ner till Skogsgapet.

Arbetet sker i Vattenfalls regi.