Det växer så det knakar på ön – därför vill vi i vägföreningens styrelse påminna dig om att klippa din grönska längs våra vägar, för att hålla dem säkra för oss alla.

Röj träd, buskar, sly och gräs mot vägen i anslutning till fastigheten. Detta innebär att buskar och träd som befinner sig närmare än 50 centimeter från vägbanans kant ska klippas.

Om trädgrenar sticker ut över vägen måste de klippas upp till 4,6 meter över körbanan, för att vi ska vara säkra på att färdtjänst och utryckningsfordon ska kunna komma fram utan problem.

I hörn och korsningar är det extra viktigt att skapa god sikt för att förebygga olyckor – se till att din häck inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som är minst tio meter åt varje håll från korsningen.

Att hålla sikten fri i korsningar är särskilt viktigt med tanke på barn som inte syns när de kommer springande eller cyklande bakom en hög häck.

Arbetet med att hålla efter grönskan enligt dessa beskrivningar behöver göras under hela året.

Om vägföreningens styrelse uppmärksammar tomter där grönska behöver klippas, kan vi sätta upp band på grenar och lämna en påminnelselapp där vi förklarar vad som behöver göras.

Tack för att du tar ditt ansvar för att hålla vägarna säkra!

Brännö vägförening tillämpar de föreskrifter som gäller inom Göteborgs kommun. Läs mer om klippning av grönska här på vägföreningens hemsida: Röjning av träd och buskar – Brännö vägförening (brannovagforening.se)