Nu har Haggårdsvägen fått ny dränering och dikesvattenrörsystem. Ytskiktet kommer förberedas för asfaltering men kommer behöva justeras några gånger.

Asfaltering kommer inte ske nu utan vägkroppen måste torka så det kommer ske tidigast hösten 2021.

Kvar att göra är en dränering som kommer ske på privat mark. Detta system måste fungera för att vägkroppen skall kunna torka upp.

Har du frågor? Kontakta Tobias eller Henrik.
henriseashore@hotmail.com
tobias.b.hansson@volvo.com