Nu börjar vi förbereda nästa vägbygge och i samband med det så kommer det ske avverkning av träd samt översyn av vägområdet. Alla fastighetsägare är kontaktade och dialog har varit kring de träd som skall avverkas.

Avverkning påbörjas vecka 3.

Vid frågor om avverkningen kontakta Bo.
bosse.loren@telia.com

Vid frågor om vägbygget kontakta Tobias eller Henrik.
henriseashore@hotmail.com
tobias.b.hansson@volvo.com