Vattenutsläppet på Varpevägen är nu åtgärdat och arbetet avslutat.