Torsdag 14 september pågår vägarbete på sträckan mellan Vassdalsvägen 1B och Faggeliden 1.

Dränering etableras i vägområdet på östra sidan av vägen.

Vänligen välj annan färdväg under dagen. Tack för förståelsen!