Torsdagen den 5 oktober börjar arbetet med att etablera dränerings- och dagvattenrör samt makadam i diket vid skolan utmed Jydeklovan. Därefter startar dräneringsarbetet på Jydeklovans södra sida.

Arbetet kommer troligen att pågå under hela oktober månad.

Av säkerhets- och arbetsmiljöskäl kommer Jydeklovan att vara avstängd dagtid. Vänligen välj annan färdväg.

Läs mer om dagvatten på Brännö vägförenings hemsida: Dagvatten – Brännö vägförening (brannovagforening.se)