Måndagen den 13 november kl. 10:40 börjar arbete med att byta belysningsstolpar på flera vägar på ön. Arbetet kommer att pågå under en månad framåt.

Berörda vägar:

  • Vassdalsvägen från Nuddlavägen mot hamnen
  • Ramsdalsvägen
  • Husviksvägen, sista delen mot Brännö brygga

Arbetet kan medföra tillfälliga hinder att passera, men entreprenören kommer lotsa förbi vid behov.