Måndag 9 maj sker asfaltering på flera ställen på ön. OBS att nedanstående är cirkatider, även reservation för ändring av plats och turordning:

08:30: Kärleksstigen, 20 meter.

09:00: Nära Brännögårdens entré, tre kvadratmeter.

09:30: Hela Haggårdsvägen. Här kommer arbetet ta några timmar. Boende lotsas förbi vid behov, men fördel om det går att undvika all trafik under arbetet.

Efter asfalteringen dröjer det 30–60 minuter innan vägen kan belastas igen.

Planera gärna restider och vägval i god tid.

Vägarbetena med asfaltering förarbetas fredagen 6 maj med fräsning och grusning. Var vaksam för kanter.