Med start 16 maj kl. 08:45 till onsdag 18 maj kl. 15 pågår grävarbeten vid korsningen Skogsgapet/Lönnskärsdamm, på Lönnskärsdammsvägen samt cirka 50 meter in på Södra Åreskiftet. Detta gör vägen svårframkomlig.

18 maj kl. 10:30–13:30 är backen vid Södra Åreskiftet mycket svårframkomlig på grund av arbete med kranbil.

Orsaken till vägarbetet är att Ellevio genomför kabelarbete samt etablering av ny transformatorstation.

Gående, cyklar och mopeder kan färdas via Sundtången, samt att boende lotsas vid behov.

OBS! Tider och datum kan ändras.