Vägföreningen får ofta höra att hastighetsbegränsningen på 20 km i timmen efterlevs dåligt och att hastighetssänkande åtgärder efterlyses. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att sätta upp farthinder på prov. Farthindren består av låga vägbulor som är gjorda av specialgummi och som sjunker ihop när man kör över dem sakta.

Hindren är flyttbara men kommer initialt att placeras på två olika platser längs Kvigvallen och på Faggeliden ovanför Rödstensvägen. Den exakta placeringen kommer att väljas noggrant ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, med speciell hänsyn tagen till belysningen i området. Sidomarkeringar kommer också att sättas upp för att dra uppmärksamhet till hindren. Även om det är ljust ute under sommarmånaderna uppmanar vi dig att utrusta cyklar, mopeder och andra fordon med bra belysning, något som blir ännu viktigare när dagarna börjar bli kortare igen framåt hösten.

Farthindren kommer sättas upp redan fredagen den 2/7.