Efter dagens fräsning inför asfaltering på Husviksvägen finns vassa kanter mitt på vägbanan på ett flertal ställen från värdshuset ner mot Husvik.

Arbetet med asfaltering på Husviksvägen och Bönekällan görs färdigt vecka 28.