Vägavgift 1 andel = 520 kr Andelar per fastighet fördelas enligt följande:
– Obebyggd fastighet = 1 andel
– Bostadsrätt = 4 andelar
– Bebyggd fastighet = 5 andelar
Anslutning till vägnätet 10 000 kr
Nybyggnation, tillbyggnad
på 30m2 eller mer
20 000 kr
Anslutning av dagvatten 10 000 kr Anslutningavgift och intyg från vägföreningen

 

Avgifterna betalas in på bankgiro 143-0248.

För avgifter för dispenser, se sidorna Generella dispenser respektive Tillfälliga dispenser.