Dikesklippning inställd på grund av maskinfel, vi återkommer med nytt datum.