Beslut togs på årsmötet, nedan är de nya avgifterna.

Vägavgift 1 andel = 520 kr
För en villafastighet med 5 andelar blir avgiften sek 2 600
Anslutning till vägnätet 10 000 kr
Nybyggnation, eller tillbyggnad på 30m2 eller mer 20 000 kr
Avgift för generella dispenser Styrelsen presenterar helt ny modell under 2019
Anslutning av dagvatten 10 000 i anslutningavgift och intyg från vägföreningen