Vägföreningen har ett ansvar för trafiksäkerheten på ön. Detta innebär att alla medlemmar har ett ansvar att följa de föreskrifter som finns, gällande klippning av träd och buskar längs vägarna.

På stora delar av vägnätet på ön håller växtligheten på att ta över. Transporter försvåras, sikten försämras och säkerheten blir sämre.

Instruktioner om klippning av grönska finns på hemsidan och på infotavlan. Trots uppmaning från vägföreningens styrelse till medlemmar att åtgärda grönskan, finns områden där ingen klippning skett.

För att säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet måste dessa områden klippas, på alla medlemmars bekostnad. Detta är en stor utgift då arbetet måste lejas ut. Vi skulle väl använda dessa pengar till att förbättra vägarna i stället….

Och tänk på att framkomlighet och trafiksäkerhet gäller året om! En klippt häck ska vara max 80 cm hög, 10 m åt vardera håll från korsning. Även vintertid.