Styrelsens förslag om nya avgifter för generella och tillfälliga dispenser:

Generella dispenser
Renhållningsbilar (nuvarande Renovas), hjullastare, hjulburen grävare, dumper, stor traktor med gafflar och kärra 1 000 kr per månad
B-bilar, traktorer, 4-hjulingar 1 000 kr per år
Motsvarande maskiner med tillfällig dispens 2 600 kr per månad
Tillfälliga dispenser
 Samtliga tillfälliga dispenser 1 000 kr per påbörjad månad

Övriga fordon avtalas med vägföreningens styrelse.