Styrelsens förslag om nya avgifter för generella och tillfälliga dispenser:

Generella dispenser
B-bilar, traktorer, 4-hjulingar 1000kr per månad
Renhållningsbilar (nuvarande Renovas), Hjullastare, hjulburen grävare, dumper, stor traktor med gafflar och kärra 1000 kr per år
Motsvarande maskiner med tillfällig dispens 2600 kr per månad
Tillfälliga dispenser
 Samtliga tillfälliga dispenser 1000 kr per påbörjad månad

 

Övriga fordon avtalas med vägföreningens styrelse.