Dräneringen längs Haggårdsvägen har inneburit mycket arbete med alla kablar, rör mm som är nedgrävda i marken. Arbetet fortsätter och beräknas vara klar om ca 2 veckor i slutet av v.45.