Onsdag 18 november och några dagar framöver kommer framkomligheten på Haggårdsvägen att vara ytterst begränsad. Använd om möjligt annan väg för att undvika förseningar och köar.

Tack för visad hänsyn!