Skogsgapet står näst på tur för upprustning de närmaste åren. Dränering behöver ordnas så att vägbanan torkar innan vägen kan rustas upp och asfalteras.

För att möjliggör detta arbete måste träd och annan grönska som står för nära vägen röjas. Träd som berörs har markerats ut med band. Har du frågor kring detta kontakta gärna vägföreningen, antigen via vår kontaktformulär eller genom någon styrelseledamot.