Den första oktober påbörjades dräneringsarbetet vid Haggårdsvägen och blir beräknas bli klar under oktober.