Vägarna kommer att sopas med början 27 maj, försenat då det har varit fullt på fraktfärjan. Efter vägsopningen är klar kommer fotspår att målas på vägbanan .