Asfaltering utförs genom byn från affären till värdshuset. Vägen kommer vara tillfälligt avstängd under beläggningsarbete på onsdagen 20 maj kl. 07:30 – 15:30. Följ skyltar och välj alternativ väg eller prata med arbetsledningen på plats om ni måste passera.

OBS! Var försiktiga för asfalten är över 100 grader varm vid utläggning och risk för brännskador om den beträds i läggningsfas.